söndag, november 30, 2008

Vad är rättvis lön för en VD i konflikten med ägarna?

En teolog i Uppsala fördömer de höga chefslönerna och bonusarna. Egentligen bör alla få samma andel av det som är gott. Men om den mediokre företagaren anställer en VD som gör att vinsten ökar, varför skall denne inte vara förtjänt av bonus? Varför ta kapitalets parti?

Debatten om storföretagens VD-löner tog ny fart när den hårt kritiserade VDn för Posten Lars G Nordström avsade sig sin lön den 22 november. Han fick lika mycket som sin företrädare. Men han ville inte framstå som girig. Eftersom han hade pension från tidigare jobb kunde han avstå från sin lön utan att det gick någon nöd på honom. Var det bra? Det tyckte åtminstone Fredrik Reinfeldt vilket borde stämma till eftertanke. Någon eftertanke tycks emellertid inte professor Carl-Henrik Grenholm, professor i etik vid Uppsala universitet, ha ägnat sig åt.

Grenholm har skrivit en debattartikel på Brännpunkt i SvD 29/11 som går ut på att VD:ar och högavlönade inte skall ha högre lön än andra om det inte är till fördel för de sämst ställda. Det är alltså den rättviseprincip som Harvardfilosofen John Rawls lanserat som Grenholm hänvisar till (bloggartikel). Dock skriver han inte ett smack om varifrån principen är hämtad. Han tycks inte heller vara medven om att Rawls' princip ifrågasatts av t ex professor Robert Nozick, också på Harvard. Teologie doktorer kanske inte har så mycket insikt i den filosofiska diskursen att detta är bekant?

Utgångspunkten för Grenholm är dock betydligt mera förutsättningslös. Han skriver:
"den centrala etiska frågan handlar inte om enskilda chefers moraliska egenskaper. Den gäller vad som är en rättvis lön. Hur stora löneklyftor kan vi acceptera – utan att det strider mot rättvisan?"
Efter denna fråga ger han omedelbart svaret om rättvisan på ett sätt som ger sken av att han refererar en närmast fullständigt etablerad sanning:
"I humanistisk tradition har de flesta varit överens om att en rättvis fördelning är en lika fördelning. Alla människor har lika värde, och därför bör de få samma andel av det som är gott."
Därefter nyanserar han sig något och nämner det som är Rawls' princip och att det finns andra skäl till att ha olika lön:
"Vad är då en rättvis lön? Det innebär inte att alla människor ska ha lika höga inkomster. Vi har olika kvalifikationer och utför olika arbetsinsatser som är mer eller mindre krävande.

Det är rimligt att lönesättningen tar hänsyn till dessa skillnader i utbildning, ansvar och prestation."
Från detta konstaterar han att man vanligtvis måste ge cheferna så höga löner att man kan rekrytera dem som är mest kvalificerade. Det vill han ifrågasätta. Men han gör det inte utifrån de olika rättviseprinciper han inledningsvis har anfört utan genom att referera till den "människosyn som varit vanlig i ekonomisk teori" (antagligen "economic man"). Om denna fäller han omdömet:
"Denna bild av människan kan inte godtas."
Jaha, och vem kan inte godta denna beskrivning av människans egenskaper på det ekonomiska området? Gud, den teologiska vetenskapen eller den socio-ekonomiska nationalekonomin som utforskat människan genom experiment?

Har professor Grenholm aldrig tänkt på att lönen för anställda verkställande direktörer också sätts med hänsyn till rättviseskäl? Närmare bestämt handlar denna rättvisa om fördelningen mellan kapital och arbete - inte om fördelningen mellan olika representanter för arbetet.

Till att börja med kan vi göra en rättvisejämförelse mellan vad en företagsledare som också äger största delen av företaget kan tjäna. Är han duktig kan vinsten bli hög i företaget och han tjänar väldigt mycket pengar. Är han mindre duktig blir inkomsten ganska medioker.

Om den mediokre företagsledaren och ägaren inser sin otillräcklighet och istället anställer en VD som får upp vinsten i företaget, vem är då förtjänt av alla de pengar som då finns att fördela? Är det så självklart att den mediokre f d företagsledaren skall ha alla pengarna förutom en blygsam företagsledarlön till den anställde VDn? Eller är det rimligt och rättvist att den som åstadkommit den ökade vinsten också får en god del av denna som en bonus eller liknande?

Varför vill professor Carl-Henric Grenholm i Uppsala ställa sig på kapitalets sida i denna fördelningskonflikt? Är det bara löntagare som skall beskyllas för girighet - inte aktieägare? Antingen är Grenholm enögd eller okunnig. Det hindrar honom inte från att få breda ut sig på SvD:s debattsida med tabeller och allt för nio företagsledares lön och bonus.

[Nu reser jag utomlands ett par veckor.]

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

9 Comments:

At 30 november, 2008 10:41, Anonymous Anonym said...

Vi har här här som Danne beskriver det en konflikt om hur lönerna inklusive bonusar ska sättas inom näringsliv och i våra banker.

Att teologer och proffesorer i etik och moral
är klart emot höga nivåer säger sig självt.För dem betyder företagens lönsamhet föga.

Men inom näringslivet är meningarna delade även om det råder en enighet om att lönsamhetskriteriet måste anses vara av stor betydelse.

Att Wallenbergföretagen gått för långt i att sätta löner och att fastställa bonusar även när resultaten
kraftigt minskat tycker jag är felaktigt.

Däremot tillämpar man ett annat lönesystem inom Handelsbanken,där vd-lönen är så låg som 7 mkr.kr per år.
Det betraktar Peter Wallenberg för sin del bara som skilda betraktelsesätt,nåt i sig positivt.

Vi har också en annan problematik. Hur ska man göra med vd-lönerna som legat på extremt höga nivåer när deras företag fått dålig lönsamhet eller t o m går med förlust.

Här kan Scania och Volvo tas som exempel.

Regeringens,underförstått Anders Borgs angrepp på främst vd-lönerna i bankerna som ett tecken på oacceptebal girighet medför förstås även spänningar mellan näringslivet och regeringen.

Detta utnyttjas inte minst av våra massmedier,som då också ställer frågor om varför lönerna i statliga företag ligger på ungefär lika höga nivåer.

Det är inte så lätt ge övertygande svar på frågor av det slaget.
Per Fredö

 
At 02 december, 2008 06:38, Blogger whfowgpwJNM said...

En smart VD sätter naturligtvis sin egen lön genom att utveckla relationerna med de andra styrelsemedlemmar varav några representerar storägarna, dvs institutioner som äger 1.2% till 0.8% av det gamla anrika företaget.

Sedan övertygar VD styrelsen att det är viktigt med incitament för bästa prestation därför införes bonusprogram med 10% av vinsten plus mängder av riskfria optioner till alla i styrelsen.

Där efter gäller det att komma upp med en ny finansiell produkt som ger mycket stålar de första 3 åren och sedan spelar framtida förluster ingen roll. Varför inte som AIG gjorde försäkra krediter mot förluster för 2% av kapitalet som naturligtvis bokas som vinst idag, inga reservringar för framtiden här inte, en annan bra idé är att sälja värdepappersförsäkring, för 3% premie är man försäkrad mot framtida kursfall, etc. Annars kan man bara belåna hela företaget och köpa optioner eller terminer eller ännu bättre optioner på terminer med våldsam utväxling och satsa allt på ett kort, går det bra blir ledning snabbt mycket rika och naturligtvis geniförklarade i affärspressen.

Det är så en duktig VD måste arbeta, genom att korrumpera ledning och nykelmedarbetare med pengar, makt och status så att de snabbt överger förlegade koncept som att inte riskera företagets pengar för att berika sig själva, den moderne VD har naturligtvis lärt sig att det gäller att riskera företagets eller kundernas pengar (ex fondförvaltning) för att berika sig själv på ett säkert och riskfritt sätt, det är A och O när det gäller ledaraskap.

En smart VD som tar anställning på ett stort börsnoterat fastighetsbolag med svaga institutionella ägare som upptäcker att marknadsvärdet på fastigheterna är betydligt högre än det bokförda värdet skall naturligtvis sälja allt och erhålla fet bonus på reavinsten, så kan en styrelse och VD snabbt bli rika idag.

På så sätt lyckas man också tillgodose de högt ställda etiska krav som präster och etik professorer ställer att pengar skall delas lika, vilket naturligtvis inte innebär att alla skall ha lika ersättning utan hänsyn till ansvar och ledande befattning.

 
At 03 december, 2008 05:00, Anonymous Anonym said...

Varför förutsätta att alla människor är lika värda? Jag tycker det är nonsens.

 
At 03 december, 2008 12:29, Blogger Per-Olof Persson said...

Människor är inte lika värda. Det är få människor som värderar en massmördare till samma värde som Moder Theresa. Moder Theresa har ett absolut objektivt högre värde än Hitler. Men värden är alltid subjektiva - föränderliga, ej matematiskt mätbara och olika per individ.

Värden ska inte förväxlas med att individerna ska ha samma mänskliga fri- och rättigheter, och likhet inför lagen. I teorin beror lönen på värdet av individens produktivitet. Problemet är att detta värde är svårberäknat. Men en felaktigt hög VD-lön drabbar ägarna av företagen som får en mindre andel av vinsten.

Huvudproblemet är egentligen att centralbank och banker förstör den information som marknadsekonomins prissystem skapar. Prissystemet skapar intäkter och kostnader, och därmed vinst och förluster. Den information som uppkommer används till att skapa en balans mellan kundernas efterfrågan och produktionen, och därmed skapas också information om vilka investeringar som ska göras.

VD-lönerna är en kostnad som prissystemet gett upphov till. Problemet är att centralbank och banker skapar en artificiell, inflatorisk, konjunkturuppgång. I början av den långa uppgången kan intäkter och vinster bli artificiellt för höga pga ökningen av penningmängden.

Detta kan av företagens ägare uppfattas som att VD:n har skapat dessa "övervinster". Men företagens ägare blir lurade av att centralbank och banker förstör den information som prissystemet skapar.

 
At 03 december, 2008 18:44, Blogger whfowgpwJNM said...

Jag delar Per Olof Persson insiktsfulla kommentarer. Ett verkligt exempel var Percy Barneviks stora bonus som helt var ett resultat av att för mycket amerikanskt kapital flödat in i aktien som stigit kraftigt till bubbelaktie multiplar runt 30 gånger vinsten, detta fenomen var helt utanför Barneviks kontroll men han belönades rikligt för det och när luften pös ut ur aktiebubblan så anklagades han för att tagit emot för mycket pengar. Människor är vansinniga.

Här är en länk till en dokumentär om FED som min trading coach ansåg vara den bästa han sett, avgör själva:

http://video.google.com/videoplay?docid=-515319560256183936

 
At 04 december, 2008 09:48, Anonymous Anonym said...

Hej. Jag håller på med en fördjupningsuppgift i filosofi, och frågan jag fördjupat mig i är: Är människan god eller ond?

Har fått som tips av min lärare att du var bra att läsa om, men hittar ingen information om dig. Så om du har tid och lust så maila gärna mig på tolanen_@hotmail.com

 
At 05 december, 2008 01:59, Blogger Per-Olof Persson said...

Moral är att tjäna pengar på dagens system

De smarta placerarna studerar detaljerna i "den östterrikiska skolans konjunkturteori". En bra början är de Soto´s bok "Money, Bank Credit, and Economic cycles". Den går att ladda ner gratis:

http://mises.org/literature.aspx?action=search&q=soto

I slutet av kapitel 6, sidan 506 i boken, är ett uppställt schema. Den kan följas av en spekulant. Det bör gå att hitta en del ekonomiska statistik.

Uppgången börjar med att räntorna sänks under marknadsräntan och en kreditexpansion påbörjas. Priserna börjar att stiga på produktionsvaror (råvaror, halvfabrikat, investeringsvaror). Aktiekurserna stiger i dessa branscher först liksom priserna på råvaror. Branscher som sysslar med spekulation gynnas. Först därefter börjar konsumtionen att öka. Aktiekurserna i dessa branscher stiger.

Början på nedgången är när räntorna börjar att stiga och kreditexpansionen börjar att avta. Aktiemarknaden kraschar när det gått för långt.

 
At 06 december, 2008 14:46, Blogger whfowgpwJNM said...

Jag gillar skarpt Per-Olof Perssons uttalande:

"Moral är att tjäna pengar på dagens system."

Själv kan jag uppleva en vilja att förändra världen till det bättre genom att komma med förslag på bättre lösningar ex 100% guldvaluta och 100% kapitaltäckningskrav, men jag har förstått att världen inte är intresserad, i alla fall inte nu.

Frågan är alltså inte hur vi kan förbättra dagens system, utan hur vi kan utnyttja dagens system för att berika oss själva på bästa sätt, först när problemen med dagens lösningar blir uppenbara för en majoritet kan förändringar ske. Genom att utnyttja dagens systemfel påskyndar vi möjligtvis denna process.

Därför avgår jag idag som frivillig rådgivare till världens politiker och riksbankschefer samt nationalekonomer för att ägna min energi åt att berika mig själv som dagens systemfel erbjuder sina medborgare.

Därför ett stort tack för länken ovan av Per-Olof Persson.

Hur berikar vi oss själva på bästa sätt i dagens politiska system?

 
At 07 november, 2011 13:48, Anonymous Anonym said...

Carl-Henric Grenholm är dömd för jäv i svensk domstol.

 

Skicka en kommentar

<< Home