onsdag, april 22, 2009

Odell (kd) öppnar för löntagarfonder

Att AP-fonderna skall få använda sina aktier för att detaljstyra företagen ligger inte i pensionsspararnas intresse. Det liknar vad de på sin tid avskydda löntagarfonderna skulle göra. Stoppa Mats Odell och tvinga honom att avgå.

Nu har drevet mot näringslivet tagit en ny vändning genom att finansmarknadsminister Mats Odell gett order åt AP-fonderna att där de är ägare i privata företag skall de använda sin aktieägarmakt för att stoppa bonussystem vid ersättningen för vissa anställda (DN, SvD, SR).

Detta är ett mycket betänkligt steg i riktning mot att låta pensionspengarna bli ett instrument för regeringens dagspolitik. Detta var på sin tid huvudtanken med löntagarfonderna på 1970-talet. Som professor Carl B Hamilton (fp) påpekade nyss i en debatt med Odell i Studio ett (lyssna) kan det leda till krav på företagen att agera på ett specifikt sätt för regionalpolitiska mål, klimatpolitiska, jämställdhetspolitiska eller varför inte lönepolitiska, investeringspolitiska, eller fackligt-politiska mål?

Socialdemokraternas talesman Thomas Östros har redan välkomnat ställningstagandet. Han förstår naturligtvis att detta utgör ett viktigt prejudikat som kan åberopas när S återtagit makten i framtiden.

Det har inom Alliansen tydligen utbrutit en tävlan om att framställa populistiska krav som leder till motreaktioner från näringslivet. Att vara näringslivets fiende är populärt i dessa tider. Så kan vissa tolka opinionsundersökningarna. Men vi behöver inte två politiska block som har kapplöpning i företagsfientlighet. Detta senaste steg mot fondpopulismen måste stoppas! Räcker det med att Mats Odell avgår?

Uppdatering 22:49 Mats Odell uppträdde i Aktuellt 21 00 och debatterade med Stefan Fölster från SN. Där vidhöll han sina direktiv med motiveringen att folk i allmänhet ogillade bonusar. Han påstod också att pensionsfonderna förlorat flera hundra miljarder till följd av bonusarna. Att förlusterna skulle ha berott på exportminskningen är tydligen inte längre regeringens förklaring... Men han fick inte frågan varför regeringen inte lagstiftar mot bonusarna istället.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

7 Comments:

At 23 april, 2009 10:00, Anonymous Rolf Engö said...

Det inträffade visar att de som varnade för att fonderna skulle bli den politiska maktens redskap om de fick rätt att köpa aktier har fått rätt.
Det är en ödets ironi att detta händer med en moderat statsminister.
De nya moderaterna är kanske inte bättre än de gamla, bara mer principlösa.

----

Finansmarknadsminister Mats Odells (kd) vårdföretag har sålts
med finansiering från AP-fonderna för 72 miljoner kronor,
samtidigt som Odell själv är ansvarig minister för fondernas arbete.

 
At 23 april, 2009 10:03, Anonymous Rolf Englund said...

Det är svårt med datorer. Min kommentar kan i sin helhet läsas på http://englundmacro.blogspot.com/2009/04/mats-odell-lontagarfonderna-och.html

 
At 23 april, 2009 11:00, Anonymous Anonym said...

Detta med bonusar är komplext i ett läge då aktiekurserna rasat samt då vi är mitt inne i en finanskris av mannaminne.

Och då även den allmäna förvaltningen av pensionerna resulterat i så stora förluster att den så kallade bromsen sannolikt kommer att slå igenom.

Det säger sig självt att de som berörs av allt detta , vanligt folk så att säga, anser det vore galet om t ex AP-fondernas ledning beviljar sig själva bonusar och pensionsförmåner i sådan omfattning att det inte på något sätt motiveras av resultatet.

Visst kan man beskylla politikerna, både de som nu är i opposition och de som är i regeringsställning, för ren populism när de i detta nya läge kräver en ökad restrektivitet.

Det är däremot att gå för långt att i sin helhet stoppa ett bonussystem, som länge visat sig ha en hel del positiva inslag.

Jag har själv läst vilka regler som regeringen tidigare hade fastställt.

De gick ut på en försiktig anpassning till vad som praktiserades inom näringslivet vad gällde statliga bolag.

Därutöver ankom det på styrelserna i t ex AP-fonderna att själva med gott omdöme ta ställning till deras egna beslut om bonusar.

Det fanns däremot inget om att de skulle använda sitt ägande i olika privata bolag för att konsekvent stoppa det som styrelser och bolagsstämmor beslutat.

Det skedde nu inte när de negativa resultaten så motiverade. Det skedde inte heller inom de banker, vars existens var beroende av statligt stöd.

För min del tror jag att vi får en återgång till det gamla regelverket när nuvarande djupa reccesion är förbi.

Det är att gå väl långt i kritiken mot regeringens agerande, som Tomas Östros förstås mottagit med stor förtjusning, att se detta som att en borgerlig regering rent ideologiskt samt pragmatiskt vill närma sig nåt i stil med löntagarfonder.

Det vore ett direkt svek.

Staten har i dag har ett betydande ägarinflytande äver näringsliv och finansinsväsende.

Det gäller då att rätt förvalta medborgarnas pensionsmedel och att vidta nödvändiga "räddningsaktioner".
/Per Fredö

 
At 23 april, 2009 12:08, Anonymous Anonym said...

Den akuta frågan gäller om Odells påhitt ska få passera eller om regeringen borde backa. Odell har troligtvis gjort ett misstag när det var bråttom. Det är för mycket att kräva hans avgång.

 
At 23 april, 2009 15:03, Blogger Danne Nordling said...

Rolf Englund, det kan tyckas att det är en ödets nyck att en moderatledd regering tar ett så stort steg mot det som vi tidigare kallade "fondsocialism" men som nu kanske borde kallas "fondpopulism".

Men om man vill tänka som ett arbetarparti kommer man att finna det naturligt att styra med detaljingripanden i företagens göranden och låtanden. Tanken att företagen inom lagarnas ramar skall maximera ägarnas (bl a AP-fondernas) avkastning är nu borta.

Nästa steg är att socialdemokraterna tillbaka vid makten driver näringspolitik och liknande med hjälp av AP-fonderna.

Nästnästa steg kan bli att socialdemokraterna förändrar tillsättningen av AP-fondernas styrelser så att de får representanter från alla partier plus några från facket. Då har man mycket av makten kvar även i opposition som tanken var med löntagarfonderna.

Per Fredö, om AP-fondernas ledningar skall få bonus måste det relateras till ett allmänt jämförelseindex för förvaltningen. Men det är inte detta som är den viktiga frågan. Skall ägarmakten över pensionärernas pengar få användas som ett alternativ till lagstiftning?

Om populismen kräver att bonusar stoppas får man utreda hur en lagstiftning mot dem kan motiveras. Det är i princip förbjudet (ännu) att som Odell lägga andra aspekter på förvaltningen än maximering av avkastningen. Så tolkar jag lagen. Man kan inte som Odell säga att vi agerar mot bonussystem därför att allmänheten i rådande stämningsläge ogillar sådana.

Slutligen, är min kritik för hård och kanske betingad av min tidigare aktivism mot löntagarfonderna?

Om de röda hade låtit bli att jubla över Odells riktlinjer hade det varit möjligt att backa försiktigt utan att tvingas till några nesliga offer.

Men nu säger Lars Ohly (V): "Jag hälsar det här med en oerhörd tillfredsställelse. Fantastiskt bra att regeringen äntligen använder den ägarmakt som AP-fonderna ger och bekämpar lönesystem som jag är övertygad om att de allra flesta inte gillar." (SvD N s6)

Och Thomas Östros håller med enl SvD. Han säger också: "Är det lämpligt att exempelvis AP-fonderna investerar i riskkapitalfonder med bas i skatteparadis. Den diskussionen tar jag gärna upp nu när regeringen har öppnat upp för den här typen av förändringar."

Nu vill fan ha lillfingret. Hur skall regeringen kunna säga nej till att ta med detta i direktiven till AP-fonderna?

Därför måste hela detta tänkande från fondstridens dagar rensas ut. Regeringen borde backa med hänvisning till lagen och efter ett tag utnämner man Odell till landshövding eller generaldirektör. Han har ju visat bristande kompetens också tidigare.
/DNg

 
At 23 april, 2009 17:01, Anonymous Anonym said...

Det har redan tidigare, som jag sökte förklara, funnits ett regelverk, som t ex statliga bolag och även AP-fonderna via självständiga beslut skulle hålla sig till.

Detta bar Maud Olofssons signum.

Hon visade också viss irritation när en skärpning av synen på bonusar skulle genomföras.

Det måste också tydliggöras att inte minst LO samt därmed även SAP varit generöst inställd i sin syn på bonusar, pensionsförmåner samt extra inkomster via mängder av förtroendeuppdrag.

Wanjas agerande talar sitt tydliga språk och Göran Thunhammar och Urban Bäckström försöker nu komma runt högst berättigad kritik mot dem genom kräva förhandlingsuppgörelse om den skattemässigt lukrativa pension, som den förra vd skaffat sig.

Det finns åtskilliga nationalekonomer, ledande politiker, ledande chefer i börsbolag , detta i flertalet industriländer, som i nuläget kräver en betydande återhållsamhet med ett använda sig av et traditionellt lukrativt bonus-och pensionssystem.

Vi har i dagsläget flera stora exportinriktade företag, som vill ha avtal om sänkta löner och det har t ex Metall gått med på.

LKAB:s vd har även visat sin "givmildhet" och begärt att få en rejäl lönesänkning.

Som jag påpekade i mitt förra inlägg så kan våra pensionärer de kommande åren få sänkta pensioner via den så kallad bromsen.

Det var just så partierna var överens om att ATP:n, som var på väg att haverera, skulle vara utformad.

Dom räknade förstås med en ekonomisk tillväxt, som skulle öka pensionerna successivt.

Den "öppningen" var lika otänkbar, som den finanskris vi nu upplever.

Sunt förnuft säger att banker och företag med jättelika förluster nu inte delar ut miljoner i bonusar när deras uppgifter ska vara att få deras företag att åter gå med vinst och återvinna förlorade marknadsandelar.

Det innebär inte nån övergång till ett alltmer kollektavistiskt samhälle.
/Per Fredö

 
At 10 juli, 2009 22:04, Blogger Danne Nordling said...

Vår kritik har gett visst resultat! Regeringen och Mats Odell har i utvärderingen (pdf ) av AP-fonderna i smyg retirerat till att lagen bör följas, rapporterar Ekonomistas 7/7.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home