fredag, februari 12, 2010

Det är inte jämlikheten som är hälsosam

DN:s ledarskribent tror att boken Jämlikhetsanden visat att ökad jämlikhet ger längre liv. Men en undersökning av hela 1900-talet visar att minskad jämlikhet också leder till bättre hälsa. Boken stämmer inte med övrig forskning om livslängden.

Debatten om boken Jämlikhetsanden av Wilkinson o Picket går vidare. Jag har skrivit om den tidigare: Nu senast en översikt över kritiken mot främst de statistiska metoderna 11/2, faktakonstigheter i inkomstskillnadsmåttet 8/2, socialdemokratisk entusiasm när Wilkinson var på ABF 6/2, om frihet vs jämlikhet och de moralfilosofiska problem som följer 22/1, om jämlikhet, avundsjuka och psykisk ohälsa 20/1, huruvida mord och tonårsfödslar minskar med progressiv beskattning 18/1, huruvida fetman minskar med nivellering 16/1.

Idag tar Dagens Nyheter upp Jämlikhetsanden på ledarsidorna genom en artikel av Henrik Berggren med rubriken "Hälsosam jämlikhet". Tidigare har DN skrivit om boken på "Insidan" 9/2 ("Jämlikhet är bra för hjärtat" av Peter Letmark) och i en recension 3/2 av Ulrika Kärnborg som börjar med "Alla mår bättre av jämlikhet".

Berggren noterar först att forskningen skulle ha visat att de positiva effekterna av höjd levnadsstandard upphör när ett samhälle uppnått en viss ekonomisk nivå. Inverkan på medellivslängden upphörde i de rika länderna på 1950-60-talet. Därför skulle fördelningsfrågorna per automatik bli "avgörande".

Här hade det väl varit på plats att peka på att detta inte är ett argument mot fortsatt BNP-ökning? En eventuell omfördelning måste ju leda till välståndsminskningar för de rika om BNP inte längre ökar. Detta är något som mycket effektivt hotar att omintetgöra hela programmet för "ökad jämlikhet". Dessutom kommer en standardsänkning för höginkomsttagarna med mer progressiva skatter, som Wilkinson förordar, sannolikt leda till att BNP kan sjunka.

Berggren är dock något skeptisk till bokens budskap och pekar på några svagheter: 1) jämlikheten är kanske inte den enda nyckelfaktorn. De skandinaviska länderna och Japan är ju "kulturellt homogena samhällen".

2) Ojämlikheten är i många fall bara något dåligt för dem med låga inkomster.

3) Wilkinson och Picket hävdar att inte ens en "alltför långt driven jämlikhetspolitik" skulle påverka den individuella kreativiteten. Beviset för detta är absurt, menar Berggren: Det är att jämlika Sverige delar ut Nobelpriset.

Men Henrik Berggren har inte uppmärksammat den största svagheten i boken, som strider mot tidigare vertagen forskning. Det är inte jämlikheten som är hälsosam när man rensar för olika bakgrundsfaktorer. Berggren borde ha läst Andras Berghs promemoria Blir vi sjuka av inkomstklyftor? (pdf). Men då hade DN inte kunnat sätta rubriken "Hälsosam jämlikhet".

En undersökning publicerad av Leigh o Jenks i Journal of Health Economy nr 26 (2007) (pdf) visar att när inkomstutjämningen minskade efter 1980 så fortsatte medellivslängden att öka. I nedanstående diagram visas inkomstutjämningen med ett mått som inte påverkas särskilt mycket av effekter från hur många fattiga det finns (den rikaste tiondelens andel av inkomsterna):


De rika blev alltså rikare efter 1980 i de flesta av länderna. Ökade då ohälsan för alla? Sjönk den förväntade livslängden som W&P:s tes implicerar? Livslängden visas i nedanstående diagram:


Richard Wilkinson och Kate Picket med Henrik Berggren i sällskap har uppenbarligen fel. Livslängden för alla ökade trots ökad ojämlikhet. Det är inte jämlikheten som är hälsosam.

[Uppdatering 14/2: Tino S har roat sig med att ersätta 20/20-måttet med ginikoefficienten i resp land. Då får han ett svagt omvänt samband - diagram. "Jämlikhet förkortar livet" skulle man kunna säga med Wilkinsons egen utgångspunkt.] Fortsättning: Fler fel 17/2

Se även Bengt Silfverstrands (s) försvar för hälsotesen. Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

10 Comments:

At 13 februari, 2010 02:51, Anonymous Johnny said...

Jag fattar inte hur du orkar läsa sådant här dravel om jämlikhet. Det är ju bara någon intellektuell jävel som spårat ur i huvudet. Ingen vettig människa bryr sig om sådan här skit.

 
At 13 februari, 2010 16:50, Blogger Danne Nordling said...

Johnny, jämlikhet har just nu blivit en stor del av vänsterns paradprojekt. Och dessutom tycks andra än vänstern, som Dagens Nyheters ledarskribenter, kulturredaktion och insides-redaktion, ha accepterat stora delar av budskapet.

Snart får vi höra att den borgerliga ideologin smulats sönder och att mer utjämning också behövs i Sverige. Annars är ju boken mest en reprimand not USA och Ebgland...
/DNg

 
At 14 februari, 2010 03:37, Blogger Tino said...

deras resultat haller inte om man anvander gini.

http://super-economy.blogspot.com/2010/02/spirit-level-is-junk-science.html

 
At 14 februari, 2010 22:20, Anonymous Anonym said...

Ni skattesmitare gillar självklart inte en bok som beskriver hur orättvis högerpolitiken är.
Det ni försvarar det med är bara tyckande, tyckande som stämmer övernes med erat ständiga skattesänknade.

Skattesänknade betyder att ni vill smita från den nota det kostar att driva ett samhälle så det blir harmoniskt för alla.

Om ni ägnade lite mera hjärnkapacitet åt empati skulle ni inse boken är relevant med sannigen.

Sign: Jonnys kommentar dryper ju av avund och att han blivit upptäckt med byxorna nere.
därav de svordommar och den illa ton han använder.

Hur kan någon tro på det fabler högern kommit med. Som ex: sjukfusket som man dragit stora växlar på, det visar sig vara bara en bagatell. Sjukfusket 0.3-0.9 miljarder medan skattefusket år 2007 var på 133 miljarder.
Idag lär det vara på 500 miljarder, För det riktiga smattesmitandet som skett lär nog ha skett under borgarnas tid.
Bara förmögenhetsskattesn bortagande är ju en form av skattesmitande. Liksom fastighetsskattens fördel för kapitalismen.
Sedan allt man stulit från arbetslösa, sjuka.
man rensar smörgåsbordet och smiter från notan, den får betalas av de som inte ens fått den minsta lilla smula från smörgåsbordet.

 
At 17 februari, 2010 18:02, Blogger Danne Nordling said...

Anonym, det grundläggande för att driva ett samhälle är väl att alla betalar för sina egna kostnader. Om man råkar ut för höga kostnader ska man betala en försäkring för att skydda sig. Dessutom är en viss skatt motiverad till förmån för dem som varken kan försörja sig själva eller få försäkringsersättning.

Några skatter därutöver är svåra att motivera. Kan du ge några argument?

Även om Wilkinson hade haft rätt är det väl inte ett argument för höga, progressiva skatter? (Nu tycks han ha fel, se dagens artikel 17/2.)

Om avundsjuka skulle göra oss så sjuka att vi mår dåligt och lever kortare, får staten då gå in och "straffbeskatta" de rika?
/DNg

 
At 17 februari, 2010 19:07, Anonymous Anonym said...

En försäkring har väl stora likheter med en skatt,råkar du inte ut för något betalar ju du till andra för deras olycka.
Det måste väl vara skrämmande orättvist för dig.

 
At 26 februari, 2010 17:44, Anonymous Anonym said...

Men vi vet ju också att ekonomiskt jämlika samhällen också tenderar att vara etniskt homogena. Det skulle inte förvåna mig om allt vad författarna har visat är att vissa grupper har låga inkomster av samma anledning som de missköter sin hälsa. Jag lovar att om vi skulle begränsa studien till Brasilien, Colombia eller USA skulle vi märka att vita inte bara lever längre utan även tjänar mer pengar än många jämförbara grupper.

 
At 04 mars, 2010 20:18, Anonymous Anonym said...

Stefan Fölster skriver i Corren:

En annan fuskskandal kommer förmodligen snart att brisera. Under de senaste veckorna har stort utrymme givits åt Wilkinsons och Picketts bok Jämlikhetsandan. Författarna hävdar medels en lång serie av diagram att invånare i länder med jämnare inkomstfördelning lever längre, begår färre brott och är lyckligare.

Det finns bara en liten hake. Andra forskare som granskar författarnas samband hävdar att varenda diagram är gravt manipulerat. Länder som stör mönstret lämnas bort. Siffror räknas om på godtyckliga sätt tills de önskade sambanden träder fram. Inte ett enda påstående står sig i förhållande till övrig forskningslitteratur.

 
At 19 mars, 2010 03:28, Anonymous Anonym said...

bra start

 
At 22 juli, 2010 22:31, Anonymous Tom said...

Se även http://bostonreview.net/BR35.4/fischer.php för en del ointuitiva och roande konsekvenser.

 

Skicka en kommentar

<< Home