söndag, februari 28, 2010

Det är ojämlikheten som är genetiskt kodad

Små barn 3-6 år är emot lika fördelning till 35-60 procent. Om de dessutom måste dela med sig är 70-95 procent emot jämlikhet. När det gäller missunnsamhet är 80 procent av de äldre barnen för. Mycket tyder på att ojämlikhet och delvis oginhet är genetiskt kodad.

I Vetenskapsradion uppmärksammades en artikel i Nature nr 463 (25/2 2010) av E Tricomi et al med rubriken "Neural evidence for inequality-averse social preferences". Rubriken för radions inslag var "Jämlikhet styrs av biologi". Man menade att det finns ett inbyggt motstånd mot ojämlikhet hos människan:
"att inte vilja roffa åt sig allt på andras bekostnad, är inprogrammerat i hjärnan och inte i första hand en effekt av social anpassning."
Men att något går att mäta med magnetkameror (functional MRI) i form av aktivitet ihjärnan är inte detsamma som att dessa attityder eller beteenden är genetiskt inkodade. Författarna skriver inte någonstans (i abstract) att så skulle vara fallet. Även en inlärd attityd borde ju kunna ge upphov till hjärnaktivitet.

Försökspersonerna fick först parvis inga eller stora penningbelopp av försöksledaren. Därefter öppnades möjligheten för ytterligare pengar. Det visade sig att man i den "rika" gruppen var mer känslig i hjärnan för ytterligare pengar till andra än till dem själva medan motsatsen gällde för de "fattiga".

Vetenskapsradion låter neurofysiologen Martin Ingvar på KI kommentera med orden:
"Man visar att den som har det bra reagerar annorlunda på ett fördelningsförslag än den som inte har det bra, och den skillnaden är inte tidigare bevisad. Det är ett distinkt nytt steg."
Attityderna hos yngre personer är emellertid tydligen annorlunda. I varje fall är beteendet helt annorlunda och ganska kraftigt avståndstagande från en jämlik fördelning. Vetenskapsradion och Marcus Hansson verkar vara okunnig om annan forskning på området som visar motsatsen till Tricomis resultat. Vi har t ex de tre experiment som Nobel-pristippade Ernst Fehr et al skrev om i augusti 2008 i Nature nr 454 och som jag skrev tre artiklar om 2008. Dessutom rörde det sig om barn i åldern 3-8 år som testades, vilket kan ge en vink om det genetiska inslaget. Men man måste läsa hela artikeln för att undvika den tendentiösa presentationen i abstract.

Resultatet av eperiment ett: 35-60 procent av barnen 3-6 år ville inte dela med sig till andra när valet stod mellan ”ett godis till mig och ett eller inget till någon annan”. Den större benägenheten till ”egalitär” fördelning gällde de egna kompisarna.

När sedan i experiment två en kostnad för en själv infördes för att dela lika (man fick avstå hälften till den andre) så steg motståndet mot den ”egalitära” fördelningen till 70-95 procent för gruppen 3-6 år.

I det tredje experimentet ville Fehr konstatera en preferens för jämlikhet. Då visade det sig att 80 procent av barnen 7-8 år ville sätta stopp för att den andre skulle få två godis när man själv bara kunde få ett. Trots att man själv inte kunde få något mera ville man inte unna den andre att få mera. Är det jämlikhet? Jag skulle kalla det avund! Och den verkar bli starkare med erfarenheten.

Jag tycker att detta tyder på att det finns ett genetiskt nedärvt drag som hos de flesta förkastar jämlikhet. Se även min sammanfattning okt-09.

Widar Andersson (S) har fått för sig att Tricomis rön förklarar varför regeringens jobbskatteavdrag inte blivit någon succé i opinionen inför valet (Folkbladet 26/2). Dick Erixon opponerar. Och Robert Östling på Economistas vänder sig mot att neurologiska studier skulle ge indikationer på det genetiska området. Han hänvisar till att tvillingstudier är mer lämpliga.

Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

8 Comments:

At 28 februari, 2010 22:25, Anonymous Marianne said...

Det är väl det vi alltid har anat. Inte kan man vänta någon särskild återhållsamhet när någon kan berika sig. Var skulle vi i verkligheten se en vilja att dela med sig?

 
At 01 mars, 2010 09:05, Blogger Staffan said...

Alltid lika patetiskt när politiker och andra humanister försöker använda sig av naturvetenskap...

Och på vilket sätt är det relevant? Bara för att något är medfött (eller inlärt) är det väl inte moraliskt rätt? Beteenden som mord och våldtäkt är mer eller mindre medfött (dvs finns hos alla kulturer och hos besläktade arter som schimpanser), men inte är det moraliskt rätt för det, eller?

 
At 01 mars, 2010 10:46, Blogger Staffan said...

När jag läser min egen kommentar låter den lite hård, så jag försöker igen...

Naturligt vs kulturellt är inte samma som gott vs ont.
Eller medfött vs inlärt har inget med moraliskt rätt vs moraliskt fel att göra.

Ofta har vi ju just samhället och lagstiftning för att kontrollera de medfödda impulserna, inte för att understödja dom, så människans natur (vad den nu är) bör inte nödvändigtvis vara ett ideal för lagstiftaren.

Däremot kan det naturligtvis vara bra att ta hänsyn till hur människor fungerar när man stiftar lagar, men det är ju en helt annan sak. Om ojämlikhet (jämlikhet) ger bäst resultat i längden, så får man med lagstiftningen försöka kontrollera folks naturliga fallenhet för jämlikhet (ojämlikhet).

 
At 01 mars, 2010 11:57, Blogger Nils Dacke said...

Vi homo sapiens som ju har kusiner i Schimpansen, bonoboerna, gorillorna och orangutangerna har alla förmågor i oss precis som våra kusiner. Anledningen till detta ärhelt enkelt att det ha gynnats av evolutionen och tyvärr så smyger den kristna uppfinningen gott/ont in här vilket inte existerar i naturen. Vi är av naturen opportunister och kan vi så roffar vi åt oss samtidigt är vi unika såtillvida att vi kan föreställa oss andras tankar och känslor och därmed så ingår vi automatiskt i ett socialt samspel som gör att vi inte vill bli framställda som giriga och vi kan ju detta i praktiken när framgångsrika företagsledare ger bort hela sin förmögenhet till välgörenhet

Det som händer nu i världen där den långsiktigt ställer in sig efter hu vi människor ÄR istället för någon 1800 tals ideologi är i grunden mycket positivt. Problemet är att vi homo sapiens har en "troende" gen i oss med vilket gör att vi vill ledas (som får). Kan vi bara folkbilda lite till så att vi som kollektiv är medvetna om våra brister så ser ju framtiden mycket bra ut.

 
At 01 mars, 2010 14:06, Blogger Danne Nordling said...

Marianne, vi vet ännu inte huruvida Tricomi et al kunnat konstatera individuella skillnader i resultaten. I verkligheten ser vi dock starka individuella variationer i beteendet. Det kan naturligtvis vara en följd av omständigheterna - dvs vilka arbetsuppgifter mm individerna har. Men skillnader i uppfostran kan också spela en betydande roll.

Om det vore så att de som omständigheterna gjort rika samtidigt hade en "nedärvd känslighet för jämlikhet" som Elise Claesson skriver i SvD idag, så är det svårt att förstå att "rika struntar i fattiga". Den indignation som många, men långt ifrån alla, härvid visar borde rimligtvis vara en följd av olika uppfostran och moralsociologisk bakgrund. En generell, nedärvd aversion mot ojämlikhet kan inte förklara variationerna i det faktiska beteendet.

Staffan, du pekar speciellt i ditt första inlägg på tendensen hos den praktiska politiska filosofin idag att vilja bevisa att människan av naturen är altruistisk, jämlikhetsinriktad och ursprungligt kommunistisk. Men vad vill man dra för slutsats av ev hållbara bevis? Att det naturliga är det moraliskt rätta? Det verkar så.

Nils Dacke, om vi jämför med schimpanser och bonoboner kan vi ana att S är alltför aggressiva och inte särskilt tillmötesgående för att de ska kunna samarbeta effektivt. Men inte heller B kan samarbeta trots att de är påtagligt altruistiska och inte ens håller på sexuellt egenintresse. Populationernas storlek tyder på att S har en bättre strategi än B.

Homo Sapiens har tydligen bättre förmåga till tillmötesgående än S. Men min hypotes är att också variationerna i beteendet är större hos HS än hos andra arter. Detta öppnar för arbetsspecialisering som är en förutsättning för att samarbete ska få en produktiv effekt.

Att då lägga en enhetsmall av "jämlikhet" över hela mänskligheten är farligt både för pluralismen och samarbetsmöjligheterna. Detta torde gälla både om motiveringen är att "livslängden ökar" eller att "jämlikhet är det ursprungliga".
/DNg

 
At 01 mars, 2010 15:23, Blogger Nils Dacke said...

Alla kollektivistiska ideologier är farliga per se då precis som du säger så är variationen inom populationen stor. Detta är den dock även inom andra däggdjur också vilket vi på landet vet. DEt som skiljer oss från de andra är inte språket, kultur, krig, utan vår enorma förmåga till samarbete.

Avundsjuka finns genetiskt kodat hos oss med och då såklart med en gaussisk normalfördelning vilket kan förklara att många ansluter sig till sossarnas jämlika samhälle men få till kommunisternas utopi om det klasslösa samhället där allt ägs gemensamt ( utom för eliten förstås ;))

 
At 01 mars, 2010 17:17, Anonymous Anonym said...

Precis vad man anat Moderater främst samt de inom Skattebetalarnas förening, Timbro, Svenskt näringsliv.
De beter sig som 3-6 åringar.
hur slkulle det vara om en moderat behandlades som många utförsäkrade sjuka behandlas idag. Jo de skulle gallskrika och gnälla som stuckna grisar.
Hur var det för X antal år sedan när 100 direktörer gnällde.
Moderater är ett empatilöst pack så är det bara.

 
At 01 mars, 2010 17:48, Anonymous Anonym said...

http://goodcitizen.blog.com/
why can`t USA take saudi-arabia?
a republican state 51
dominate that region and the world
I mean lux villages along the coasts (dubai 2 and money)

 

Skicka en kommentar

<< Home