lördag, augusti 06, 2011

Alla vill se en ny kris i USA

Om dagens federala underskott inte innebär att amerikanerna långsiktigt lever över sina tillgångar med 10 procent av BNP motsvarar besparingspaketet 2/8 ungefär det underskott som fanns under president Bush. Någon nedgradering av kreditbetyget är då inte så motiverad.

Efter höjningen av USA:s lånetak den 2 augusti uttalade olika bedömare att krisen inte var över utan att det skulle bli ont värre. Kan ett resultat av dessa dystra prognoser ha bidragit till att Standard & Poor's igår sänkte USA:s kreditbetyg från AAA till AA+. Nu är det många som bedömer framtiden som om de tidigare förutsägelserna skulle bli sjävuppfyllande. Dysterhet föder pessimism och hela världsekonomin anses kunna påverkas.

På senare tid har några av de tidigare pessimistiska bedömarna, som förutsett den tidigare krisen, på nytt uttalat sig negativt om framtiden. Redan 1 augusti refererade SvD tre ekonomer, som alla kallats "Dr Doom", hur de nu kommer med förutsägelser om fortsatt elände. Orsakerna varierar dock. Professor Nouriel Roubini (NY univ, f 1959 i Istanbul, tid ekonom IMF, Wp) förutser att världsekonomin är på väg mot en "perfekt storm" som kommer att bryta ut år 2013. Det beror på att Kinas antiinflationspolitik kommer att hämma Europas export samtidigt som Europas psykologiska oro kommer att försvaga ekonomin. (Riskerna bedöms av Harry Flam i DN 6/8).

Investeringsrådgivaren Marc Faber (f 1946 i Zürich, Wp) menar att det finansiella systemet kommer att kollapsa inom fem, tio år. Orsaken är att skuldproblematiken inte kommer att angripas, USA kommer att sjösätta det ena kvantitativa lättnadspaketet efter det andra. Betalningarna kommer inte att ställas in utan de sker med dollar som blir allt mindre värda. Hans råd är att köpa guld och silver och hellre aktier än statsobligationer. Ingen tillväxt i Europa under många år framöver pga åtstramningar och räddningsaktioner.

Guldhandlaren Peter Schiff (f 1963, Wp, företrädare för den heterodoxa Österrikiska skolan, blart-06) tror också att det blir fler kvantitativa lättnadspaket från Fed. Det kan ge lättnader för stunden men gör situationen på sikt etter värre - som att "bekämpa en brand med bensin". Hans råd är att köpa guld eftersom "Mr Bernankes inkompetens kommer att förstöra värdet på dollarn och släppa loss en skenande inflation". Den globala efterfrågan på dollar kommer att minska och höja räntorna i USA. Regeringen kommer då inte ha en chans att betala räntorna och än mindre minska skulden.

Dessa förutsägelser har emellertid svagheten att vara desamma som uttalades redan tidigare och liknar riktiga domedagsprofetior som ständigt upprepar världens undergång. Det gäller särskilt Peter Schiff som redan i februari 2009 förutsåg att dollarn skulle kollapsa före utgången av 2010 genom hyperinflation. Då var det Barack Obamas stimulanspaket på 787 mdr USD som var orsaken (bloggart feb-09).

Andra bedömare förutser en ekonomisk nedgång i USA på mer konventionella grunder. Den tidigare finansministern Lawrence Summers (D, f 1954, Wp) skriver att "risken för att ekonomin går tillbaka in i recession är minst en på tre om inget görs för att öka efterfrågan och stimulera tillväxt" (DN). Även nobelpristagaren 2010 Dale Mortensen uttalade sig i samma riktning för några dagar sedan liksom flera svenska ekonomer.

Varför får vi inte se en mer underbyggd analys av hur USA:s och världens framtidsutsikter kan gestalta sig? Borde inte Standard & Poor's ekonomer hänvisa till något material med analyser och beräkningar när man sänker kreditbetyget? Eller går man bara efter känslor och tidsanda? Den begränsade information jag haft om USA:s federala finanser har visserligen också lett mig till att bedöma situationen de närmaste åren som kritisk. Men det kanske ändå går att vara mer optimistisk än alla dagens "tjutande ulvar"?

En som uttalar mer tillförsikt är professor Erik Åsard i SvD 3/8. Han är statsvetare och nordamerikaexpert och skriver:
"Faktum är att en måttlig skattehöjning för höginkomsttagarna och en normal ekonomisk tillväxt under några år skulle vara tillräckligt för att eliminera det federala budgetunderskottet. Så skedde under Bill Clinton i slutet av 90-talet innan krigen och skattesänkningarna under George W Bush raserade statsfinanserna."
Detta är knappast någon väl underbyggd analys av USA:s situation. Skattehöjningar kan knappast ge något betydelsefullt finansieringstillskott när budgetunderskottet motsvarar 10 procent av BNP. Men hur var det med Bushs raserande av statsfinanserna? Det framgår av nedanstående diagram:

Vi ser här att George W Bush innan krisen började bli märkbar hade fått ned budgetunderskottet till ca 1,5 procent av BNP. När krisen blev alltmer allvarlig ökade underskottet, men det var främst under Obamas presidentskap med verkligt stora stimulanser som underskottet ökade till dagens 10 procent eller drygt 1,5 bnr USD. Det borde betyda att en normalisering av konjunkturen med större automatiska skatteintäkter, mindre arbetslöshetsstöd och indragna stimulansåtgärder skulle återföra underskottet till nivån på ett par procent av BNP.

Det talas dock inte något om minskningar av underskottet genom upphörande med stimulansåtgärder. All rapportering går ut på att det måste till jättelika nedskärningar i de sociala programmen för de mest behövande, vilket Obama i det längsta försöker undvika. De ca 2,5 bnr USD på tio år som nu överenskommits anses av S&P egentligen behöva bli 4 bnr. Men stämmer det i en enkel kalkyl?

Om vi antar att en återhämtning och återställning kan få ned underskottet till den nivå som Bush uppnådde återstår ca 0,25 bnr USD räknat på dagens BNP. Det, och mer därtill, borde rimligtvis gå att uppnå i form av successivt ökande nedskärningar under tio år. I slutändan borde årsnivån kunna bli avsevärt större än 0,25 bnr USD. Det åtstramningspaket som ska börja verka 2013 är alltså i så fall ganska väl anpassat. Någon egentlig fara för USA:s långsiktiga utveckling finns då inte. Vår tro att amerikanerna lever långsiktigt över sina offentliga tillgångar i en takt som motsvarar 10 procent av BNP stämmer sannolikt inte.

Så varför har S&P sänkt kreditbetyget? Det talas om en skiljaktig uppfattning om budgetunderskottets storlek på 2 bnr USD - dvs 0,2 bnr per år (Ekot 6/8). Det räcker inte. Eller är det nedskärningarna som kommer för tidigt för att lyckas? Det är en möjlighet men jag tror inte S&P har denna fara i åtanke. Snarare vill man stämma in i uppfattningen att en ny kris är under uppsegling i USA. Och genom nedgraderingen kan psykologiska reaktioner utlösas som besannar denna känsla genom börsfall och nerdragna investeringar.

Ett sakligt skäl finns emellertid för en nedgradering som dock inte har att göra med underskottets storlek. USA:s politiska system kan inte hantera stabiliseringspolitiken utan att sätta sin egen betalningsförmåga på spel i utlandets ögon. Striden om en nödvändig höjning av lånetaket har alldeles i onödan satt skräck i omvärlden. Därför är kreditvärdigheten inte någonting självklart. Men det verkar inte som om Standard & Poor's haft detta som huvudskäl.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

40 Comments:

At 07 augusti, 2011 01:24, Anonymous Anonym said...

Vad sägs???

GUNS AND BUTTER with Bonnie Faulkner
The View From Europe– Dr. Michael Hudson
http://noliesradio.org/archives/31748
Interview with financial economist and historian, Dr. Michael Hudson. Financial and fiscal austerity policies; the appeal of economic austerity to bankers; economic depression and war; post-WWII vs. post-cold war economic policy; government to government grants vs. commercial lending; the euro and dollar

Vad sägs???

 
At 07 augusti, 2011 01:26, Anonymous Anonym said...

Vad sägs???

GUNS AND BUTTER with Bonnie Faulkner
The View From Europe– Dr. Michael Hudson
http://noliesradio.org/archives/31748
Interview with financial economist and historian, Dr. Michael Hudson. Financial and fiscal austerity policies; the appeal of economic austerity to bankers; economic depression and war; post-WWII vs. post-cold war economic policy; government to government grants vs. commercial lending; the euro and dollar

Vad sägs???

 
At 07 augusti, 2011 11:15, Blogger Per-Olof said...

Det är troligt att USA har gått in i ett skede av stagflation (en situation då både inflationen och arbetslösheten är hög). Problemet med aggregerad stimulans är att denna endast skjuter problemen framför sig tills en period av stagflation uppstår.

Nu hjälper endast en åtstramning som kan avveckla problemen. Detta skedde under perioden 1979-82 och under "the great depression" 1920-21. Det som skedde efter 1945 var att 2/3-delar av de statliga utgifterna skars bort och en stor del av New Deal som infördes under 1930-talet.

 
At 07 augusti, 2011 12:11, Anonymous Anonym said...

Du ser enbart till det federala underskottet, om man där till lägger underfinansierade pensioner, kommande ökning av sjukvårdskostnader, krisande stater och kommuner, så ser det väldigt mycket värre ut nu än för 10 år sedan.

 
At 07 augusti, 2011 19:33, Anonymous Per said...

Danne,

Ett av problemen är väl att utgifterna ökat kraftigt under Obama och kommer ligga kvar på den historiskt höga nivån under överskådlig tid?

Se Tino Sanandajis blogginlägg,

Does the United States have a Revenue problem or a Spending Problem?

The Obama Hockey Stick

 
At 07 augusti, 2011 22:28, Anonymous Anonym said...

“Faktum är att en måttlig skattehöjning för höginkomsttagarna och en normal ekonomisk tillväxt under några år skulle vara tillräckligt för att eliminera det federala budgetunderskottet.”

Skriver en person som inte är insatt i nationalekonomi. Obama *själv* beräknar att hans skattehöjning för höginkomsttagare kommer att ge 1 trilliard dollar under 10 år (0.3-0.4% av BNP).

Underskottet är idag ca 9% av BNP.
Underskottet under samma period beräknas vara 13 triliarder dollar av CBO. CBO antar att ekonomin kommer att växa bra, ända finns stora underskott kvar.

Sen kommer ca 60-100 triliarder dollar i underfinansierad sjukvard och pensioner.

Obama gillar att ge intrycket av att högre skatter räcker som en del i ett cyniskt politiskt spek. Pinsamt att svenska forskare låter sig luras av politiskt retorik.

 
At 07 augusti, 2011 23:55, Blogger Danne Nordling said...

Per-Olof, att USA går in i stagflation får du förklara närmare. Prognoserna för prisstegringarna framöver tyder inte på någon inflation.

Per, vi har tre olika budgetproblem i USA.

1) Krisen som ökar budgetunderskottet genom skattelättnader och tillfälliga utgiftsökningar.

2) En politisk vilja från Obamas sida att genomföra välfärdsreformer inom sjukvård, utbildning mm. Hur dessa ska finansieras talar han inte om. Därför skriver CBO fram utvecklingen med ett allt större underskott om man tar bort den tysta förutsättningen att intäkterna ska följa med uppåt.

3) Demografin med 40-talister som lämnar arbetslivet och blir alltmer vårdkrävande så småningom ökar också utgifterna och underskottet om inte finansieringen ordnas.

Man kan ha olika teorier om hur Obama och S&P vill manipulera väljarnas uppfattning om vad som pågår. Det är möjligt att Obama ser chansen att använda stabiliseringspolitiken som en förevändning för att öka den offentliga sektorn. Men det har inte med de närmaste årens konjunkturpolitik att göra.

På samma sätt kan man tolka S&P:s agerande som ett sätt att försöka sätta stopp för dessa expansionsplaner. Det vore i så fall ohederligt att inte tala om att nedgraderingen är en följd av att den medellånga finansieringen av reformerna inte (ännu) är finansierad. Att demografins påfrestningar på lång sikt också kräver finansiering är dock något som S&P knappast haft i åtanke.

Anonym 22:28, Obamas kalkylerade skattehöjning på 1 biljon dollar på 10 år ger en mycket liten förbättring. BNP är ca 14 bnr dollar per år och 0,1 biljon i skatter är bara 0,7 procent. Om BNP stiger blir samma(?) skattehöjning ännu mindre.

Men Obama måste klara den långsiktiga finansieringen av sjukvård, pensioner och utbildning på något sätt. Det är dock knappast därför han nu vill höja skatterna för "de rika". Man borde skilja mellan de akuta problemen och de som dyker upp mot 20-talet.
/DNg

 
At 08 augusti, 2011 01:38, Anonymous Anonym said...

Ekonomi är det en tankebubbla-or? Var och en lyssnar bara på sina egna idéer!

Vad sägs o dea???

Sunday31stJuly11
Guest Muhammad Rafeeq
http://iamthewitness.com/audio/Muhammad.Rafeeq/TFC.SMITH.RafEeq.7-31-2011_8;48;22_PM.mp3

Vad sägs???

 
At 08 augusti, 2011 12:49, Blogger Per-Olof said...

Ekonomiska kriser?

Men om ekonomiska kriser beror på "en allmän underefterfrågan", så förklarar inte artikeln hur en ekonomisk kris kunde uppkomma 2008. Både penningpolitiken och finanspolitiken har hela tiden varit kraftigt expansiv.

USA har hela tiden haft en "allmän överefterfrågan" och stora budgetunderskott. Därför måste teorin om att ekonomiska kriser beror på "en allmän underefterfrågan" rimligtvis vara felaktig?


Oortodox teori?

Detta är ingen oortodox teori historiskt sett eftersom de klassiska ekonomerna redan för mer än 200 år sedan ansåg att ekonomiska kriser beror på "en partiell överproduktion inom en del av ekonomin och en partiell underproduktion i en del av ekonomin".

Det har helt enkelt blivit en för stor skillnad mellan "det aggregerade utbudet och den aggregerade efterfrågan i ekonomin". Vissa branscher har "överinvesterat" och andra branscher har "underinvesterat". Detta är trots allt logiskt eftersom vi kan se att det i USA har varit "överinvesteringar" i branscher som bilindustri, byggindustri och den finansiella sektorn.

Om "överinvesteringarna" inte är långsiktigt lönsamma måste den ekonomiska krisen förr eller senare komma? Staten och centralbanken försöker lösa problemet genom att skapa "en ny överefterfrågan". Men går det att garantera att "överinvesteringarna" åter blir lönsamma?

 
At 09 augusti, 2011 00:06, Blogger Danne Nordling said...

Per-Olof, ekonomiska kriser orsakas nog sällan av en "allmän underefterfrågan". Men när de väl uppstått kan den allmänna efterfrågan också påverkas och därmed förvärra krisen så att den blir en depression.

Paradexemplet är bostadsbyggandet som två gånger orsakat en kris i USA. Man har som du påpekar "överinvesterat" i bostäder pga politiska påtryckningar eller för att återta byggeftersläpningen under ett krig.

Det är knappast möjligt att med generella efterfrågestimulanser kompensera för den bristande efterfrågan på bostäder som uppstår när man byggt för mycket. Så flexibel är inte ekonomin. Möjligen kan man tidigarelägga statliga byggen som ändå skulle ha gjorts inom några år. Därför kan en kris utlösas trots att finanspolitiken går med underskott och penningpolitiken är expansiv.

Det viktiga är att förhindra en sekundär kris som beror på följderna av den primära. Det kan vara fråga om att räta upp banksystemet så att det kan ge normala krediter. I USA:s nuvarande kris har man inte riktigt lyckats med detta vilket är en av orsakerna till att uppgången kommit av sig. Det kan också vara fråga om att motverka det "försiktighetssparande" som är en psykologisk följd av olika orostecken.

Elementärt i krisbekämpning är att inte försöka utdela moralistiska örfilar till olika aktörer i tro att detta skulle ge bättre agerande i framtiden. Sådant kan regleras när krisen lugnat ner sig. Det borde Andrew Mellon och Hank Paulson tänkt på. Frågan är om man kan begära det av John Chambers (S&P).

"Överinvesteringarna" kan inte bli lönsamma genom att den allmänna efterfrågan höjs med hjälp av stimulanspolitik. Har man byggt för mycket bostäder borde man riva dem istället. Och då verkar det bästa vara att riva gamla och dåliga bostäder istället för nya. Jfr med skrotningspremien som bidrog till att rädda den av många utdömda bilindustrin för några år sedan.
/DNg

 
At 09 augusti, 2011 07:25, Anonymous Per said...

But other members of the Administration, also having economic responsibilities — Under Secretary of the Treasury Mills, Governor Young of the Reserve Board, Secretary of Commerce Lamont and Secretary of Agriculture Hyde — believed with me that we should use the powers of government to cushion the situation.
The Memoirs of Herbert Hoover: The Great Depression, 1929-1941

 
At 09 augusti, 2011 08:18, Anonymous Per said...

Danne:

Tycker du att det är orimligt att USA får det nästa högsta och inte högsta betyget av drygt 20 steg i betygsskalan givet USA:s ekonomiska status?

Det kan väl inte vara sunt att ständigt förneka verkligheten?

 
At 09 augusti, 2011 22:40, Anonymous Anonym said...

Överdos - en film om nästa finanskris
http://vimeo.com/23680901

 
At 09 augusti, 2011 23:15, Blogger Danne Nordling said...

Per, menar du att Mellon inte alls var likvidationist eller menar du att han tämligen ensam i administrationen körde likvidationspolitiken mer eller mindre i konflikt med Hoover, Mills, Yuoung, Lamont och Hyde tills han blev avskedad och utnämnd till ambassadör i Paris?

Det är naturligtvis inte orimligt i sig att USA blir nedgraderat av det skäl som jag nämnde på slutet (beslutsförmågan). Men man måste också ha timingen i åtanke så att man inte onödigtvis skapar panik som förvärrar krisen genom psykologiska reaktioner. Har inte Chambers ett liknande ansvar som Mellon och Paulson?

Nu var emellertid huvudskälet till nedgraderingen att politikerna inte gjort tillräckligt mycket för att stabilisera skuldsituationen på medellång sikt. Det argumentet kan vara felaktigt och bero på en alltför ytlig analys av framskrivningarna av budgetsaldot.

Min enkla analys indikerar att skuldskräcken som en följd av krisen är överdriven. Det borde vara möjligt att komma ner mot samma underskottsandel som Bush uppnådde när krisåtgärderna avvecklas och återhämtningen kommit längre. Det är först när man härutöver adderar politiska reformer utan angiven finansiering som budgetsaldot framöver ser hopplöst ut. Varför fordrar man inte finansiering eller ett uppskjutande av dessa istället? Då skulle saldoutvecklingen sannolikt se mycket bättre ut.

Antingen är S&P ytliga och mindre seriösa eller också går de Teapartyrörelsens ärenden utan att tala om det.
/DNg

 
At 10 augusti, 2011 22:09, Anonymous Per said...

Danne,
Vad Mellon var "egentligen" vet jag inte mycket om. Min poäng var att det inte räcker med att hänvisa till Hoovers beskrivning av Mellon för att visa att Hoovers administration styrdes av likvidationstanken. Den genvägen tas väldigt ofta.

En bra genomgång av Hoover görs av Steven Horwitz, Great Apprehensions, Prolonged Depression: Gauti Eggertsson on the 1930s

 
At 10 augusti, 2011 23:11, Anonymous Per said...

Danne,

Om Chambers har nåt ansvar så är det väl att sätta rimliga kreditbetyg?

Är det verkligen rimligt att t.ex. Sverige och USA ska ha samma kreditbetyg? Om betygen ska betyda nåt så är det väl inte det?

Sen kan de ju naturligtvis göra felbedömingar, som att ge Lehman en för positiv bedöming (A) innan de föll. Men det välciterade exemplet stärker inte direkt synen att USA borde ha AAA.

Tycker de argumenterar på ett seriöst sätt i sina rapporter.

Full Report: United States of America Long-Term Rating Lowered To 'AA+' On Political Risks And Rising Debt Burden; Outlook Negative

Standard & Poor’s Clarifies Assumption Used On Discretionary Spending Growth

 
At 13 augusti, 2011 00:36, Blogger Danne Nordling said...

Per, USA: finansminister Mellon anses ha varit likvidationist. Om denna gängse uppfattning enbart baseras på Hoovers memoarer, där denne lägger ett antal likvidationistiska ståndpunkter i Mellons mun, kan jag inte bedöma. Men Hoover måste ha haft uppfattningen att hans finansminister inte var vänligt inställd till banksystemet och att det var i sin ordning att tusentals banker gick omkull. I varje fall gjorde man ingenting substantiellt för att rädda bankerna. Det bidrog väsentligt enligt min mening till att recessionen övergick till en finanskris som sedan blev den Stora depressionen. Att Hoover lånade och körde med budgetunderskott hjälpte då föga - i synnerhet som den federala sektorn var liten på den tiden.

Per (II), som jag ser det har Chambers och S&P hoppat in i en stabiliseringspolitiskt känslig situation och förvärrat den. Syftet är sakligt sett att bidra till att komma tillrätta med den medellånga budgetsaneringen (10 års sikt). Detta har litet att göra med den akuta situationen när marknaderna kan tro att USA inte klarar sina åtaganden det närmaste året.

S&P kunde gott ha väntat med att göra ett inlägg i debatten om hur budgetunderskottet på sikt borde minskas - sannolikt genom skattehöjningar. Det hade naturligtvis inte fått samma koppling till bråket i Kongressen om skatterna, men på något sätt hade S&P under hösten kunnat antyda att om inte en skattehöjning överenskoms blir det snart nedgradering.

Jag förstår dock inte riktigt varför S&P ska sätta kreditbetyg för en antagen hypotetisk utveckling på 10 års sikt. När dagens finanskris gått över måste utgifterna anpassas efter inkomsterna och helst ge överskott med tanke på skuldens storlek. Då kan man inte fortsätta med underskotten, varken med ursprunglig eller reducerad takt. S&P anger utvecklingen av skulden i procent av BNP enligt följande:

2011 74%
2015 77%
2021 78%

Detta avser nettoskulden och hänsyn har tagits till nedskärningar med 917 mdr USD följda av 1,5 bnr ytterligare nedskärningar och en antagen skattehöjning med 950 mdr. Skattehöjningen är en förutsättning för ett stabilt AA+.

En ny ekonomisk kris med så stor skuld är äventyrlig. Därför måste enligt min mening större nedskärningar/skattehöjningar göras eller avgifter införas. Men det är en senare fråga som inte borde blandas ihop med dagens krisbekämpning.
/DNg

 
At 02 februari, 2013 00:24, Anonymous Anonym said...

You actually make it seem really easy with your presentation however
I in finding this topic to be really something that I believe I'd never understand. It kind of feels too complex and very wide for me. I am having a look forward in your next publish, I will attempt to get the grasp of it!
My blog post - swollen Feet Ankles During pregnancy

 
At 02 februari, 2013 00:38, Anonymous Anonym said...

Having emetophobia does not cause me to v*.
I did it after vomiting half their lunch into it and
now she is fine, but because this fear is a very basic diet
consisting of light carbohydrates and clear liquids.
If it annoys someone, good luck to all of my life and stay at home.

Many people, vomiting is not sick, and was deathly afraid to ask for anything more.
Feel free to surf my web page ; emetophobia treatment Rand

 
At 02 februari, 2013 02:32, Anonymous Anonym said...

Starved for adequate nourishment the outer portion of the patient
should be avoided by using, apparently. Radiculopathy affecting the lower Nerve
Pain, but the muscles of the other side and turning, raising the other hand,
and the appearance of the mattress supported my back! They have a medium-firm mattress
instead of nails is modernized compared to the extensive problem of the foot out so you achieve a 500-calorie reduction from each group.


Feel free to surf to my blog Braddyville acupuncture back pain
Also visit my weblog - Braddyville acupuncture back pain

 
At 02 februari, 2013 08:43, Anonymous Anonym said...

As for the tendons in your hands, I would evoke att �ven starta den Svenskspr�kiga bloggen.
We do recognise that carpal tunnel syndrome is associated hot and inhuman.
Attend at your shoulders that volition put surfeit force per
unit area and weight unit into your wrists and crusade carpal tunnel.
I can't say it will be, extend prior to participating in tennis. The discomfort of carpal tunnel syndrome can infrared emission heated shiner ideal for information processing system users. Symptoms scope from annoyance in the custody and feet as comfortably as the other joints atmospheric condition cause wrist joint rotary motion uncomfortable.

Also visit my homepage ... carpal tunnel surgeons Mount Eaton
Here is my page - carpal tunnel surgeons Mount Eaton

 
At 06 februari, 2013 20:58, Anonymous Anonym said...

uncomplicated, come after the more and more hoi polloi
are Using it as a skin whitening contraceptive
pill.

Also visit my web page best concealer upper lip melasma
Feel free to visit my blog post - best concealer upper lip melasma

 
At 20 februari, 2013 19:47, Anonymous Anonym said...

Hello there! This is kind of off topic but I need
some guidance from an established blog. Is it very hard to set up
your own blog? I'm not very techincal but I can figure things out pretty fast. I'm thinking about making my own but
I'm not sure where to start. Do you have any tips or suggestions? Thank you

My weblog :: aaa fx

 
At 22 februari, 2013 05:54, Anonymous Anonym said...

I'd like to find out more? I'd want to find out some additional information.


Review my homepage twitter marketing guide

 
At 22 februari, 2013 09:44, Anonymous Anonym said...

Since lupus my complexion was gray, he pinches my knuckles and minor joint pain
isn't permanent as far as I'm fearing. In some cases of chronic illness, you take on many fronts, but an intense pain, and
feel tons better! Symptoms do not stop taking any of these symptoms.
The treatment of Lupus has a height of my lesions are normally limited to the meds.
Over six years, pregnancy is a massive problem for routine eyeoperations such as acupuncture, as it looks, and limiting the
time to time and 2.

Feel free to visit my blog post ... Walnut lupus specialist

 
At 22 februari, 2013 10:01, Anonymous Anonym said...

These forces let in the FDA, sinewy lobbyists & lawmakers in
Sex act, petrochemical suggesting an regular
chance of inheriting the character, Dr. Barzilai said. cholesterol rake essay ResultsIf your cholesterol numbers pool aren't where they should be, your doctor volition Newsperson took it a stride further suggesting Baby rake pressing showing. terminal point egg yolks to two per calendar week; you can local marketplace and in nigh parts of the universe.

Here is my website ... Cholesterol There High Home Remedy

 
At 23 februari, 2013 14:27, Anonymous Anonym said...

My developer is trying to persuade me to move to .
net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on a variety
of websites for about a year and am nervous about switching to another platform.
I have heard good things about blogengine.net. Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
Any kind of help would be really appreciated!


Feel free to visit my website :: get followers

 
At 23 februari, 2013 23:56, Anonymous Anonym said...

If you are going for most excellent contents like I do, simply
pay a quick visit this site every day as it gives quality
contents, thanks

Take a look at my web site; www.hitrecord.org
Also see my web page :: option trading platform

 
At 24 februari, 2013 01:19, Anonymous Anonym said...

With havin so much content and articles do you ever run into any issues of plagorism or copyright
infringement? My site has a lot of completely unique content I've either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all over the internet without my permission. Do you know any solutions to help reduce content from being ripped off? I'd
genuinely appreciate it.

Also visit my web blog: get followers

 
At 24 februari, 2013 16:00, Anonymous Anonym said...

Woah! I'm really loving the template/theme of this website. It's simple, yet effective.
A lot of times it's challenging to get that "perfect balance" between superb usability and visual appeal. I must say you have done a awesome job with this. Additionally, the blog loads extremely fast for me on Internet explorer. Exceptional Blog!

My web-site ... buy more twitter followers

 
At 25 februari, 2013 17:39, Anonymous Anonym said...

Wonderful beat ! I wish to apprentice even as you amend your web site, how can i subscribe for a blog
site? The account helped me a applicable deal. I were tiny bit familiar of this your broadcast offered brilliant clear idea

Feel free to surf to my web page zulutrade

 
At 25 februari, 2013 19:08, Anonymous Anonym said...

Hello, i believe that i saw you visited my website thus i came to return
the want?.I am attempting to in finding things to improve my site!
I assume its ok to make use of some of your concepts!

!

my blog post option fair

 
At 26 februari, 2013 02:51, Anonymous Anonym said...

Superb website you have here but I was curious if you
knew of any user discussion forums that cover the same topics talked about here?

I'd really love to be a part of online community where I can get opinions from other experienced people that share the same interest. If you have any recommendations, please let me know. Thank you!

Have a look at my weblog - www.bookcrossing.com

 
At 26 februari, 2013 04:22, Anonymous Anonym said...

You've made some good points there. I checked on the web to learn more about the issue and found most individuals will go along with your views on this web site.

Look into my blog post ... angelfire.com

 
At 26 februari, 2013 04:37, Anonymous Anonym said...

I am regular reader, how are you everybody?
This paragraph posted at this website is actually pleasant.


My blog: voyance

 
At 26 februari, 2013 12:08, Anonymous Anonym said...

hold on in judgement that these beautiful ladies and
men with strongest personalities were natural in the twelvemonth of the ophidian.
Hot is not a Definitive enuff Blogging and has been qualification significant income from assorted other
internet ventures. Because of his age, he had to be put in the can be one of the
most difficult things a family unit can Expression.
I had a sudden thought to end this posting with I honey thee?


my blog; click here
My web site: click here

 
At 26 februari, 2013 16:53, Anonymous Anonym said...

Thanks for finally writing about > "Alla vill se en ny kris i USA"
< Loved it!

Feel free to visit my blog - followersempire.
com

 
At 26 februari, 2013 18:52, Anonymous Anonym said...

My partner and I stumbled over here from a different web address and thought I should check things out.
I like what I see so i am just following you.
Look forward to looking over your web page repeatedly.


my blog post; http://transmediadesign.org/wiki/index.php?title=More-Followers-on-Twitter

 
At 19 mars, 2013 06:05, Anonymous Anonym said...

Which at AOL/Huffington Stake Media Group can exclusively adopt up to 1500 for the one thing in? All the same, Piece besides daring to dream a footling knowledge this weekend through an apparent TmoNews leakage. As the footing and atmospheric condition to get the secured smorgasbord of audio, Scott Tucker Guaranteed Payday Loans. If you own to undergo fiscal woes, just now because of minor Loan is wholly release. http://paydayloans909.co.uk guaranteed payday loans estimable or Bad? email scrolls fluent and degraded hard cash lender a Station-dated analyze signed by you.

 
At 12 april, 2013 09:37, Anonymous Anonym said...

Den här kommentaren har tagits bort av bloggadministratören.

 

Skicka en kommentar

<< Home