torsdag, augusti 25, 2011

En eftergift till egoism och frihet

Socialbidragen borde inte ge hundra procents marginaleffekt vid några timmars arbete. Det tycker även Socialdemokraterna numera. Man vill ge frihet åt bidragstagarna och vädjar till deras egenintresse.

I en ledare i DN idag 25/8 diskuteras en reformering av socialbidragen så att begränsade extra arbetsinsatser inte drabbas av en hundraprocentig marginaleffekt. Jag skrev om om problemet i en bloggartikel 23/2-11. Nu är både Socialdemokraterna, Moderaterna, Centern och Kristdemokraterna på ungefär samma linje.

Det finns visserligen en del praktiska problem med att sänka marginaleffekterna, skriver DN i en artikel (ej onl) där Maria Crofts analyserar frågan. Försök i Kanada och USA har get tveksamma resultat. Hur gör man om barnbidragen höjs? Deltidsarbetande, som nu inte är berättigade, skulle kunna bli berättigade till bidrag. Men detta är praktiska problem.

Politikernas syn på vad som driver människor är desto mer intressant. Man tror inte på socialbidragstagarnas solidaritet och lutherska arbetsmoral. Istället är syftet att locka bidragstagarna att åtminstone jobba någon dag i veckan eller några timmar om dagen genom att de ska få behålla t ex 20 procent av arbetslönen.

Det är alltså bidragstagarnas egenintresse och egoism som ska få dem att arbeta. De ska få friheten att välja mellan arbete/pengar eller ett fortsatt sysslolöshet med lägre standard. I sin begränsning är detta en frihetsreform i det lilla. Och det är en eftergift till egoismen i människans natur, som man kanske inte väntade från Socialdemokraterna.

"Älska frihet mer än guld" skaldade redan biskop Thomas i sin frihetsvisa. En som inte förstår att frihet är något mer än att passivt få bidrag är socialdemokraten Staffan Lindström som driver bloggen Jämlikhetsanden. Han har sökt efter poem om frihet och skatter och bara hittat sådana som handlar om frihet. Att skatter begränsar friheten är tydligen främmande för en socialdemokrat - trots att de tas ut med tvång och i slutändan med hot om våld från den beväpnade polismakten. Och det tror han sig ha visat genom att det inte finns poem om skatter.

Jag har för länge sedan samlat en del citat om frihet som listas här. Lindström citerar Franklin D Roosevelt och hans fyra "friheter". President Roosevelt var som bekant inte någon anhängare av klassisk frihet (frånvaro av tvång) utan spred dimridåer genom att inbegripa "positiv frihet" i frihetsbegreppet. En annan president, Abraham Lincoln har en mer relevant syn på friheten:

Man kan inte skapa frihet för de fattiga
genom att skapa ofrihet för de rika
Abraham Lincoln

Mina artiklar om frihet. Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , intressant.se

Etiketter: ,

2 Comments:

At 26 augusti, 2011 11:21, Blogger sven said...

I ett högskatteland som Sverige har kvinnorna där lite frihet?

 
At 27 augusti, 2011 00:43, Blogger Danne Nordling said...

sven, de som betalar hög skatt har mindre frihet än de som betalar låg skatt. I ett högskatteland betalar även många kvinnor hög skatt och de har mindre frihet än kvinnor i ett lågskatteland som skulle ha beskattats mycket högre t ex i Sverige.

Tidsandan ser dock ut att lägga större vikt vid lycka än vid frihet. Om vi definierar lycka som välfärd kommer en högskattestat som distribuerar välfärd till de stora grupperna av låg- och medelinkomsttagare att uppfattas som attraktiv trots det omfattande tvånget att betala skatt. De stora och tongivande grupperna får ju mera välfärd än de betalat för och blir därför ointresserade av det speciella problemet med tvånget som utövas mot dem som betalar mer än de får ut.

Om staten dessutom döljer hur mycket var och en betalar i skatt och låter arbetsgivarna diskret dra bort skatten innan lönen blir tillgänglig minskar naturligtvis förargelsen över den ofrihet som skatterna innebär. Det blir bara småföretagarna som ser vad skatterna tar. Om de styrande terrar dem med en massa andra byråkratiska påfund hinner de dock inte protestera mot skatterna. För löntagarna är det tvärtom viktigt att ta bort självdeklarationen och annat som kastar uppmärksamhet på skatterna. Det är fråga om vad som idag skulle kallas strukturellt tvång som man sällan tänker på.
/DNg

 

Skicka en kommentar

<< Home