måndag, november 30, 2009

Varför fuskar klimatalarmisterna?

Climategate visar att även forskare kan fuska med sanningen - kanske inte bara inom CRU. Annars är det opinionsbildarna som fuskar tydligast: Greenpeace idag och Al Gore för några år sedan. Orsakerna går tillbaka till slutet av 1980-talet.

Nu när klimatmötet i Köpenhamn 7-18 december närmar sig bör vi ha i minne alla de oegentligheter som teorin om en av människan dominerad uppvärmning är belastad med. Generellt sett finns det både konstigheter inom vetenskapssfären och rent fusk inom opinionsbildningssfären.

Det grövsta fusket har mängder av opinionsbildare gjort sig skyldiga till när man hänvisat till data över global uppvärmning som bevis för mänsklig påverkan. Sällan hör man någon klargöra att detta i bästa fall är ett missförstånd. Det verkar snarare som alarmisterna är nöjda med att folk tror på växthusteorin och människans skuld av fel anledning.

Idag 30/11 skriver två företrädare för Greenpeace i Dagens Industri (Anders Hellberg och Martina Krüger) om "Sveriges satsning på kolkraft":
"Fredrik Reinfeldt har vid ett flertal tillfällen offentligt kritiserat Kina för landets utbyggnad av kolkraft. Det är en retorik som klingar falskt så länge Sveriges statliga energibolag Vattenfall tillåts göra samma sak."
Detta felaktiga resonemang har hörts vid ett flertal tillfällen de senaste veckorna och klimatalarmisterna gör inte mycket för att dementera det. Hur skall man kunna tro på något som alarmisterna säger när de använder så uppenbara fuskargument?

Tidigare har jag skrivit om hur man vetenskapligt försökt få bort den medeltida värmeperioden från temperaturstatistiken (21/10-09). Nu visar en färsk incident att det vetenskapliga manipulerandet varit satt i system. Denna incident går under beteckningen "Climategate" och består i ett illegalt avslöjande av ett ganska omfattande material av e-post och dokument från CRU (Climate Research Unit) vid det brittiska East Anglia-universitetet. Denna institution har försett IPCC med en hel del underlag.

Det finns uppenbarligen indikationer på ett rent vetenskapligt fusk i alarmistisk riktning som i första hand berör 10-12 forskare. Men det finns också belägg för att de agerat för att undertrycka publicerandet av ansatser som strider mot vad som länge kallades "konsensus" i klimatforskningen. Tidskrifter som övervägde att ta in förgripliga artiklar motarbetades bakom kulisserna. Professor Ingemar Nordin har skrivit en amper exposé om förfarandet på Newsmill 28/11.

Climategate som symptom på hur det står till inom världens klimatforskning ger också en förklaring till varför växthusteorin och koldioxidhypotesen försvarats på ett så auktoritärt sätt. Det är ju främmande för normal vetenskap men har i detta fall accepterats av mängder av politiker och opinionsbildare. Endast ett fåtal har öppet visat sin misstänksamhet. Det verkar som om det kunnat etableras en falsk "konsensus" med hjälp av utomvetenskapliga metoder. Opponenter har bemötts med osakliga argument och invektiv. Att påstå att motståndarna är "köpta av oljeindustrin" är helt enkelt ett sätt att fuska.

Två exempel på prominent fusk från en inflytelserik opinionsbildare och Nobel-pristagare är Al Gores påståenden om temperaturutvecklingen på lång och kort sikt. Han hävdade i sin bok och film att iskärnorna för 600 000 år visade att temperaturen följde koldioxidhalten när den i själva verket släpade efter uppåt 800 år. Och i boken (En obekväm sanning, orig 2006) hävdade han för de senaste 1 000 åren följande:
"Korrelationen (sambandet) mellan temperatur och koldioxidkoncentration under de senaste 1 000 åren - enligt de mätningar som Thompsons forskargrupp har gjort i sina isborrkärnor - är slående." (s 64)
Detta är så vitt jag förstår rent fusk. Någon sådan kort serie har Lonnie Thompson inte publicerat. Men det fantastiska är att Al Gore hänvisar till ett diagram i sin bok som bevis. Men detta diagram innehåller enbart en kurva för temperaturvariationerna de senaste 1 000 åren. Det "slående sambandet" med koldioxiden visas inte. Så okritisk är klimatdebatten att jag inte sett någon som ifrågasatt Al Gore trots att man bara behöver öppna hans bok för att kunna göra det.

Varför vill man då fuska? En del av opinionsbildarna ser chansen att införa ett nytt samhällssystem där den "omoraliska individualismen och konsumtionshysterin" får stryka på foten. Det är svårare att förstå varför en del forskare vill dra i samma riktning. En orsak är kanske att man alltför tidigt bestämde sig för att människans koldioxidutsläpp var orsaken till uppvärmningen. Jag skrev om detta i oktober.

Att man tidigt bestämt sig för att utse koldioxiden till boven i uppvärmningsdramat visar den uppfattning som FN:s klimatpanel hade om temperaturutvecklingen i sin rapport 1990. Vi ser i nedanstående diagram hur den cerisröda kurvan har en topp omkring år 1200 och en botten på 1600-talet. Temperaturökningen var sedan markant på 1700-talet och därefter nästan lika stor efter slutet på 1800-talet enligt IPCC 1990 (klicka på bilden för större).
Den mörkblåa kurvan (MBH) är från 1998 (Nature 392) och gjord av Mann, Bradley och Hughes, vilken IPCC publicerade i sin rapport 2001. Den orangea kurvan fanns också där och gjordes av Jones, Osborne och Briffa 2001. Den turkosa kurvan, som inte har formen av en hockeyklubba, är gjord av Moberg 2005 (Nature 433). Trots det har den använts av TV-meteorologen Pär Holmgren och klimatexperten Claes Bernes från Naturvårdsverket i deras AGW-betonade Klimatboken (bloggart 13/3-07).

Om man främst betraktar ceriskurvan från IPCC 1990 blir frågan hur man redan då kunde varna för att koldioxiden och övriga växthusgaser var orsaken till uppvärmningen under senare delen av 1900-talet. Det är ju uppenbart att med denna information om temperaturutvecklingen var läget i slutet av 90-talet inte varmare än på 1200-talet och därför kanske naturlig. Dessutom hade temperaturökningen pågått sedan slutet av 1600-talet och endast ca 20 procent av ökningen med 0,8 grader kunde rimligtvis ha orsakats av kolförbränningens tillväxt efter mitten på 1900-talet. Därtill skulle detta ha förutsatt att den naturliga temperaturökningen hade avstannat precis i samma veva som förbränningen ökade.

Temperaturdata som de förelåg 1990 ger alltså inte något egentligt stöd för koldioxidhypotesen. Ändå lanserades denna som den sannolika förklaringen till klimathotet. Detta verkar vara alltför väl tillrättalagt och snarare i enlighet med utomvetenskapliga politiska intentioner - t ex av den typ Stephen Schneider (IPCC) och Maurice Strong (Rio-ordförande) anklagats för. När man sedan pratat fast sig i koldioxidhypotesen blev det viktigt att försöka komma ifrån den första temperaturbeskrivningen som ju verkligen inte var något stöd när man betraktade den närmare.


Detta är min förklaring till att både forskare och en del opinionsbildare inte drar sig för att fuska med sanningen för att lägga skulden för uppvärmningen på den västerländska livsstilen: en blandning av förhastade slutsatser, prestige och en uppriktig motvilja mot konsumtionssamhället.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

Etiketter:

21 Comments:

At 01 december, 2009 03:05, Anonymous Anonym said...

Högintyressant, som vanligt. Fortsätt i samma goda stil!

Det är ju självklart att FRA ger material till SÄPO. Vad är problemet? Ska vi ha en säkerhetstjänst eller ska vi inte?

Jag skulle ha röstat ett bestämt JA till minareter. (Böneutrop är en lite annan sak). Vi får inte marginalisera muslimerna för då driver vi dem i armarna på islamismen,.

Det där nya "stödet" från de rödgröna`? Nonsens! En skenåtgärd som inte skapar ETT enda nytt jobb - utom för byråkraterna.

HEJA VATTENFALL!

- Peter Ingestad, Solna

 
At 01 december, 2009 16:00, Anonymous Thomas said...

Danne, du som gillar att klaga på fusk och så. Kan du förklara vad IPCC:s rekonstruktion från 1990 baseras på och hur pålitlig du anser den vara?

 
At 02 december, 2009 00:01, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, IPCC:s rekonstruktion 1990 är kanske inte den allra bästa. Jag brukar använda den som Moberg et al har gjort och som används av sansade klimatalarmister som Holmberg och Bernes.

Det är dock ingen poäng med att forska om den exakta tillförlitligheten retrospektivt. Det viktiga är ju att IPCC ansåg att kraftiga temperaturvariationer under nuvarande värmeperiod efter istiden var förenlig med koldioxidhypotesen. Detta framgår även av Bert Bolins eget diagram från 1993 och Houghton et al:s i IPCC-90. Båda visar kraftiga variationer med flera grader upp och ner de senaste 8 000 åren.

Jag tror att forskarna då var mera naiva och inte insåg att tidigare temperaturvariationer väsentligt försvagade en i sig dåligt bevisbar koldioxidhypotes. De var övertygade om sin egen förträfflighet och auktoritet att mera motstridande (sanna?) temperaturkurvor kunde avfärdas som en "tillsynes slumpmässig" variation.

Borde vi inte kalla detta för "fördomar" istället?
/DNg

 
At 02 december, 2009 00:15, Anonymous Ola said...

Danne
Om det är vi eller naturen som värmer jorden nu låter jag vara osagt men om det är en uppvärmning nu som påverkar havsnivån inom 100 år,
Vad gör vi då?

Om naturen har tänkt smälta Grönlandsisen ska vi se på eller försöka påverka?
Om vi nu kan det.
Alla kan vara överens om att smälter Grönlandsisen så är det en ekonomisk katastrof.

 
At 02 december, 2009 02:14, Blogger Danne Nordling said...

Ola, efter Kinas och USA:s besked tror jag det är omöjligt att med gängse samband göra en realistisk prognos som säger att uppvärmningen blir högst 2 grader till 2050.

"Om naturen har tänkt smälta Grönlandsisen ska vi se på eller försöka påverka?"

Svaret på den frågan är att vi då måste vidta motåtgärder och inte försöka förebygga på ett otillräckligt sätt. Förvisso kan vi det - men motåtgärder är med nuvarande kunskaper både obehagliga och riskabla. Forskningen har eftersatts eftersom det viktigaste har varit att satsa alla resurser på att visa att människan är skyldig, vilket implicerar att vi teoretiskt (men inte i praktiken) kan förebygga uppvärmningen.

Önsketänkande och politiska biavsikter har försatt oss i ett sämre läge än nödvändigt.
/DNg

 
At 02 december, 2009 09:09, Anonymous Thomas said...

Danne, eller också var det så att forskarna insåg osäkerheten i de där tidiga klimatrekonstruktionerna...

Du plockar ut en enda dåligt underbygd figur ur en lång rapport och för ett krystat argument helt utgående från den. Är det vad du kallar etik? Jag skulle kalla det mer fusk än något som framkommit i de där breven.

 
At 02 december, 2009 13:38, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, vill du göra gällande att klimatforskarna runt 1990 INTE trodde att temperaturen varierat flera grader och flera gånger de senaste 8 000 åren?

Jag har aldrig hävdat att deras diagram då återgav en korrekt temperaturutveckling. Poängen är istället att de trots att de då ansåg att temperaturen varierat ändå hade den övermaga övertygelsen att det den här gången var koldioxiden som åstadkommit uppvärmningen.

Forskarna på CRU insåg att det inte var bra med IPCC:s kurva från rapporten 1990 (ovan). Men Bert Bohlins och T Houghtons diagram för längre tid tillbaka har jag inte sett bli reviderade. Att temperaturen varierat ganska kraftigt i ett 8000-årsperspektiv är en information som helt enkelt undertrycks och negligeras. Är inte det ett slags fusk?
/DNg

 
At 02 december, 2009 15:14, Blogger Bengterikj said...

Lustigt, jag har några unga äppelträd och gick in på odla.nu för att läsa om beskärning: "På 1600-talet ville stormännen visa att de hade makt även över naturen och beskar äppleträd så att de kronorna blev kubiska." Nu är vår tids stormän i farten men med betydligt allvarligare konsekvenser. Att försöka lägga ner mänskligheten må väl vara, den hämtar sig nog igen, men att ta strid med naturen, om den tänker smälta grönlandsisen, verkar rätt vanskligt.

 
At 02 december, 2009 16:35, Blogger Danne Nordling said...

Bengterikj, visst är det vanskligt att försöka direkt påverka klimatet. Men om en svår katastrof hotar måste vi väga fördelar mot nackdelar. Det gäller om vi verkligen står inför katastrofala tröskeleffekter.

Alternativet finns inte längre och har kanske aldrig funnits (AGW-hypotesen felaktig). Men ännu är vi inte där och det kan ju tänkas att forskarna kommer på bättre motåtgärder än de (farliga) som står till buds idag.

Ännu ser det ut som om uppvärmningen stagnerat.
/DNg

 
At 02 december, 2009 18:52, Anonymous Thomas said...

Danne, hur vore det om istället ekonomerna såg till att komma på hur vi skall få ned utsläppen till rimlig kostnad?

 
At 02 december, 2009 19:14, Blogger Danne Nordling said...

Thomas, för två år sedan skrev jag en bloggartikel om ett mer ekonomiskt sätt att få ner utsläppen. Det var med anledning av att Björn Carlén från Expertgruppen för miljöstudier presenterade en rapport med krav i denna riktning.

Jag har vänt mig flera gånger mot den av ärkebiskopen och Miljöpartiet förordade klimatpolitiken. Den anser jag vara nationalistisk eller rentav chauvinistisk.

Men politikerna vill inte få resultat för den globala uppvärmningen. De vill framhålla sin egen storhet eller ta chansen att reglera folks liv i detalj mycket hellre.
/DNg

 
At 03 december, 2009 01:16, Anonymous Ola said...

Danne länka till det du skrev.
Min åsikt är att utsläpsrätter är fel, vill vi göra något politiskt så ska skadliga utsläpp beskattas efter mängden och skadlighet.
Vad är din åsikt?

 
At 03 december, 2009 01:27, Blogger Danne Nordling said...

Det var värst vad Blogger strular. Jag satte in en länk som nu är försvunnen. Här är länken:
http://danne-nordling.blogspot.com/2007/12/byt-klimatpolitik-genast.html
/DNg

 
At 03 december, 2009 01:34, Blogger Danne Nordling said...

Något fungerar inte på kommentarsfunktionen. Länken syns när man trycker på "Skicka en kommentar" men inte i de ordinarie artiklarna med kommentarer.
/DNg

 
At 03 december, 2009 01:41, Blogger Danne Nordling said...

Ola, det är en principiellt riktig tanke att lägga en skatt på skadliga utsläpp. Den kan dessutom i varje land ersätta andra skatter så att det inte blir höjt skattetryck eller någon FN-administrerad inrättning.

Men i praktiken har politikerna inte drivit på i denna riktning. Inte ens Sverige, som vill gå före, har propagerat för detta fastän vi haft co2-skatt i snart 20 år. Nu verkar det vara litet sent.
/DNg

 
At 03 december, 2009 17:54, Anonymous Ola said...

Danne
Med utsläpsrätter får bolag som smutsar ner pengar om produktionen minskar se stålbolagen i sverige, varför ska rika privata bolag få mina skattepengar?
Jag förstår inte hur man kunde införa utsläpsrätter.

”Ola, det är en principiellt riktig tanke att lägga en skatt på skadliga utsläpp. Den kan dessutom i varje land ersätta andra skatter så att det inte blir höjt skattetryck”

Röd eller blå spelar ingen roll alla borde kunna enas om det du sa.

Det går utvinna bränsle av alger, en av flera möjliga metoder. Miljöneutralt om man har avgasrening på bilarna, och det är en förnybar resurs energin kommer från solen så länge solen lyser så är liv på jorden möjligt.

 
At 04 december, 2009 12:18, Anonymous Anonym said...

Tack for intiresny Blog

 
At 04 december, 2009 15:23, Blogger Danne Nordling said...

Ola, man måste renodla vad utsläppsrätter är för något. Detta system är en form av ransoneringsreglering. Varje företag åläggs först en begränsning av sina utsläpp. Det motsvarar den gamla livsmedelsransoneringen under krigstider.

Analogin med matkuponger pekar på problemet när någon själv kan odla en del av matbehovet. Vad skall han göra med sina kuponger? Eller skall han avstå från odling för att han får matkuponger istället? Det leder normalt till handel med kuponger - på en svart eller vit marknad.

Ett företag som kan minska sina utsläpp genom att satsa på kostsamma reningsanordningar har med utsläppsreglering inget incitament att göra så. Det är bara om ransoneringskommissarien kan utvärdera företagets situation så in i minsta detalj att han med gott samvete kan ålägga företaget en kraftigare begränsning som en reningssatsning säkert kan komma till stånd.

Erfarenheterna från planhushållning visar att de som skall regleras alltid har ett informationsövertag och därför tenderar att förlama regleringskommissariernas möjligheter att få igenom större förändringar. Kommissarierna vill inte ta på sitt ansvar att företagen kanske går omkull.

Reglerarna inser detta och inför därför handel med ransoneringen. Ett företag som tar på sig kostnader för rening kan sälja sin utsläppsrätt för det bortrenade utsläppet och göra en liten vinst på miljöförbättringen.

Ett annat företag som skulle kunna öka sin produktion om man fick släppa ut litet mera kan köpa utsläppsrätten istället för att införa en mycket dyrare reningsåtgärd. Dessutom kan miljövänner köpa utsläppsrätter så att utsläppen blir mindre än vad reglerarna tänkt sig.

Handel med utsläppsrätter är alltså en ransonering som görs mer samhällsekonomiskt effektiv än ren planhushållning. Några skattepengar är däremot inte inblandade.

Du nämner alger för bränsleproduktion. Enligt vad jag nyligen såg har man kommit på en metod för algproduktion som är många, många gånger så produktiv som för majs eller sockerrör. Vi får hoppas att den kan komma igång och inte konkurreras ihjäl av den nuvarande satsningen på lågproduktiva grödor.
/DNg

 
At 04 december, 2009 18:26, Anonymous Ola said...

Danne tack för den informationen
Men lite skattemedel är inblandat (du har ändå rätt)
” Regeringen klimatkompenserar
Regeringen fattade på torsdagen beslut om 2009 års klimatkompensation för resor som görs av politiker och anställda vid Regeringskansliet. Det innebär att Energimyndigheten får i uppdrag att beräkna och köpa in utsläppsreduktioner motsvarande de utsläpp som tjänsteresor vid Regeringskansliet genererar. ”

En sista fråga skulle du kunna tänka dig att man skrotar utsläpsrätterna (är som du säger byråkratiska) och inför skatt på utsläpp?

 
At 05 december, 2009 11:12, Blogger Danne Nordling said...

Ola, klimatkompensationen går ut på att få till en minskning av de avsedda utsläppen eller på annat sätt minska CO2-halten (t ex skogsplantering). Då är det viktigt med additionalitet - dvs att det blir något extra som annars inte skulle kommit till stånd.

Koldioxidskatt är naturligtvis mer frihetligt än planhushållning och reglering med utsläppsrätter.
/DNg

 
At 13 maj, 2019 04:26, Blogger John said...

air max 2015
nike outlet
coach factory outlet online
moncler pas cher
san diego chargers jerseys
pandora charms sale
ubiq shoes
lacoste polo shirts
nike max
michael kors factory outlet
yolo

 

Skicka en kommentar

<< Home