söndag, januari 02, 2011

Blir borgerlig förvaltning av socialstaten ny konservativ ideologi?

När de borgerliga för några år sedan accepterade idén om välfärdsstaten med höga skatter måste ett nytt uppdrag sökas. Om detta inte kan hittas återstår en småborgerlig, konservativ förvaltning av socialstaten som Sveriges öde.

Svenska Dagbladets politiske chefredaktör PJ Anders Linder skriver idag 2/1 2011 om behovet av förnyelse av den borgerliga regeringens ideologiska budskap. Det är den 22:a artikeln i raden i en serie som handlar om "det nya borgerliga uppdraget". Avsikten är inte "att skriva någon sorts program utan att visa på borgerlighetens potential". Men potentialen vill inte lyfta. Det kunde anas redan av alliansens valmanifest (bloggart sept -10).

Den grundläggande svårigheten för att hitta ett borgerligt ideologiskt budskap bottnar i samma problem som socialdemokratins svårighet att formulera sitt nuvarande budskap. Borgerligheten i Sverige har lämnat den borgerliga kritiken mot socialstaten och anammat ett socialistiskt synsätt där man accepterar en välfärdsstat finansierad med höga skatter. Detta har naturligen gett de röda svårigheter (bloggart 25/10 -10). Men nu rör sig de borgerliga på främmande mark utan ideologisk kompass och därför blir de vilsna och benägna att sysselsätta sig med närsynta teknikaliteter.

Jag tolkar PJ:s sökande efter något mer upplyftande som en reaktion mot den konservativa tendensen att sätta på sig skygglappar och gilla läget. Denna småborgerliga attityd illustrerades så tydligt av en replik i filmen Fanny och Alexander av Ingmar Bergman:
"Vi Ekdahlare vill inte genomskåda världen, vi ger tusan i de stora sammanhangen. Vi vill leva i den lilla världen", säger restaurangdirektören Gusten Ekdahl i filmen från 1981.
Filmen utspelas 1907. Då var det självklart att det privata inte var det politiska. Den framstod 1981 som något anakronistisk, men verkligheten har hunnit ikapp. Det framgår inte minst av en konservativ debattör som Elise Claeson som drar paralleller mellan Bergman och Woody Allen, vilken rakt ut har erkänt att han är "väldigt småborgerlig" (SvD 6/12 -10).

Woody Allens senaste film, Du kommer att möta en lång mörk främling, som jag såg häromdagen, är också småborgerlig i alla sina personliga förvecklingar. Budskapet är extra tydligt genom att det inte är de rationella aktörerna utan istället den gamla damen, som tror på en sierskas förutsägelser, som till slut åtnjuter framgång.

"Småborgerlighetens bästa tid är nu" skriver Claeson (6/12). Det må vara sant men är knappast tillfredsställande för borgerligheten. För vad betyder detta? Rimligtvis innebär det att om en borgerlig regering förvaltar socialstaten på ett stabilt och förtänksamt sätt så behöver småborgaren inte bry sig om politiken särskilt mycket. Vi bevarar dagens samhälle för överskådlig framtid och vips har en ny konservativ ideologi trätt fram i skepnad av den oföränderliga välfärdsstaten.

Kvar finns servicedemokratin som reducerar de politiska frågorna till tekniska inslag i socialstatens förmåner: ska det vara 900 eller 1200 kronor som tak i barnomsorgsavgiften? Ska betyg ges från åk 6 eller 7? Ska pensionärerna få en liten del av löntagarnas skattesänkning som kompensation? Ska kommunalskatten höjas 10 öre? Ska antalet äldreomsorgsplatser ökas? Ska studiemedelsförmånerna ökas med 500 kr? Ingenting av detta behöver oroa småborgaren. Han kan strunta i att följa dessa frågor om han vill.

Är det den småborgerliga konservatismen i aktuell mening som har segrat? Striderna om de stora samhällsfrågorna kanske har tystnat till förmån för framgångsrik förvaltning av socialstaten? För att kunna bedöma den frågan ska jag återge en uppsättning frågor som blir aktuella om man vill diskutera samhällets utformning ur ett politisk-filosofiskt perspektiv, och som jag tidigare har diskuterat när det gäller de rödgrönas ideologi (här och här):
 • Näringslivets organisation: marknader eller planering
 • Den sociala sektorns utformning: höga skatter och offentlig produktion eller låga skatter och stora inslag av marknadsproduktion (t ex försäkringar)
 • Inkomstfördelningen: stor omfördelning med progressiva skatter och bidrag eller liten omfördelning av den "spontana" fördelningen
 • Säkerhetsutformningen: a) militär och polis, b) ekonomisk stabiliseringspolitik och c) miljösäkerhet
 • Det är främst den andra och tredje punkten som utgör de fält där den borgerliga reträtten nu har ägt rum. De borgerliga har slagit tillbaka de rödas vilja att införa planmässig hushållning istället för marknader när det gäller näringslivet. Likaså har nedrustningen av polisen på det fjärde området (a) börjat vändas. Värnplikten har avvecklats. Stabiliseringspolitiken (b) har drivits i konfrontation med socialdemokratin, som dock övergivit sin syn från 30-talet. Miljöproblemen (c) har i stort sett formulerats av de gröna och accepterats av de borgerliga.

  Det är svårt att i Sverige se vare sig några tongivande idéer eller presumtiva företrädare som går på tvärs mot en övergripande konsensus på alla ovanstående fyra områden. Vem företräder idén om frihet? Det är därför det nya borgerliga uppdraget är så komplicerat och gärna reduceras till teknikaliteter.

  Forts: om behovet av borgerligt idéprogram 21/1-11

  Andra bloggar om: , , , , , , , , , , , , , , , , intressant.se

  Etiketter:

  7 Comments:

  At 03 januari, 2011 21:00, Anonymous Anonym said...

  Vi kanske har nått End of History, som ingen mindre ideolog än Herbert Tingsten insåg redan på 1960-talet, just före 1968.

  Vad kan en svensk regering göra?

  Det mesta bestäms i Bryssel eller av den globaliserade ekonomins tvång.

  Nu efter den socialistiska utopismens kollaps finns det inga soialister, förutom några knäppskallar.

  Annat var det förr. Socialdemokraterna hade faktiskt i nästan 100 år införande av socialism på sitt program ända tills dess Göran Persson tog bort det ur partiprogrammet.

  Och vad är den svenska borgerligheten?

  Är dom som bor i Vasastan eller runt Nytorget på söder borgerliga?

  Ja, dom vill väl gärna tro det själva.

  Men det fordras väl mer än att äga en högt belånad brf för att vara en borgerlig person.

  Det återstår väl bara att administrera en sönderfallande ekonomi (efter Irland kommer Sverige).

  Har man för mycket visioner bör man spärras in och få vård innan man begår terrorhandlingar för att genomföra sina visioner.

   
  At 04 januari, 2011 00:05, Anonymous Anonym said...

  Småborgerligheten - de tre aporna!!! Härska genom att splittra heter det!

  Nietzsche eller Marx?
  De flesta går i den fällan! De lurar oss! Vilka är de?
  -
  Deras media tiger om Moses Hess (Moritz Hess), född 1812 i Bonn, död i Paris 1875; tysk-judisk filosof, en föregångare inom socialistisk och sionistisk teoribildning.
  -
  Sven Anér: Palmemordet
  Min senaste bok, Affären Anti Avsan, placerar dåvarande piketpolisen, nuvarande rådmannen och moderate riksdagsledamoten Anti Avsan vid Dekorima minuterna innan statsminister Olof Palme mördas i hörnet av Sveavägen och Tunnelgatan i Stockholm den 28 februari 1986.
  -
  Hur ska vi förstå? Vi måste sätta in Palmemordet i historien. De två världskrigen. Franska och ryska revolutionen. Det kalla kriget - 911 och dansen kring guldkalven.
  -
  Vilka skapar din bild av världen? Vilka ger dig beskrivningarna/"förståelsen"? värderingarna/känslorna? Vilka skapar dina glasögon? Vilka får ditt hjärta att klappa för visst?
  CFR Media Control - Councile on Foreign Relations
  -
  Därför mördades Olof Palme. Den stora frågan är inte vem som mördade Sveriges statsminister Olof Palme den 28:e februari 1986, utan varför.
  -
  De handlar om hjärn- och hjärttvätt - för pengarnas skull - för BIS - Bank for International Settlements
  -
  Banking with hitler
  Första världskriget?
  Oil and the origins of the ‘War to make the world safe for Democracy’
  -
  Vad får oss att förstå kommunism och sionism?
  Moses (Moshe) Hess (June 21, 1812 – April 6, 1875) was a Jewish philosopher and one of the founders of socialism and Zionism.
  -
  Vad får oss att förstå andra världskriget?
  the real history of the last century is not what you have been fed! read his books! "wall street and the bolchevik revolution" "wall street and the rise of hitler" to begin with
  -
  Vad får oss att förstå tredje världskriget som 911 startade?
  Solving_9-11_-_The_Deception_That_Changed_The_World.pdf
  -
  Shlomo Sand professor i historia i Israel har tagit reda på att judarna på Jesu tid nu är dagens Palestinier och att dagens judar är Ashkenazer = Khazarer(Georgier) eller Sepharder = Berber:
  Google - Shlomo Sand
  -
  Sven Anér pekar ut Hans-Gunnar Axberger som den som dolde Palmeordet.
  Googla Hans-Gunnar Axberger och hitta:
  Radio Islam har länge haft sin spotlight på fackpampen och landshövdingen Sigvard Marjasin Sedan i höstas har Marjasins namn åter aktualiserats när han tillträdde som ordförande för Palmekommissionen.
  Det är föga förvånande att han i sin kommission har två andra kända sionistiska aktivister, judarna Helle Klein och Hans-Gunnar Axberger.
  Axberger tillhör kretsen kring judarna Göran Rosenberg, Maciej Zaremba...

  Knappast kommer några sionistiska spår i mordgåtan Olof Palme att uppföljas av dessa detektiver, det är då ett som är säkert.

  Palmemordet är en del av historien!!! Småborgerligheten - de tre aporna!!!

   
  At 04 januari, 2011 17:45, Blogger Danne Nordling said...

  Anonym 21:00, Fukuyama hade väl bara till hälften rätt: socialism i näringslivet är en död idé. Men välfärdsförmåner organiserade enligt socialistisk modell är fortfarande högsta mode i många länder och verkar att så förbli.

  Tingsten såg att socialdemokratin började överge tanken på socialistisk planhushållning. De första tendenserna kom redan på 30-talet då S anammade en stabiliseringspolitisk doktrin för sysselsättning som sitt huvudbudskap. PHM-kampanjen efter WW2 tryckte tillbaka ett försök att återkomma. Istället blev välfärdsförmåner med hjälp av höga skatter paradnumret och det verkar som att Tingsten inte såg detta som ideologiskt (t ex ATP).

  S försökte hitta en ny framgångsfråga efter ATP och landade i "ekonomisk demokrati". Den skulle innebära en sorts socialisering med löntagarfonder. Detta steg kunde Tingsten inte förutse. Inte heller kunde han förutse det nya, starkt progressiva skattesystemet som infördes 1971.

  Näringslivet slog tillbaka löntagarfonderna medan se progressiva skatterna togs tillbaka av sossarna själva. Moderaterna var emot att sänka marginalskatterna till 50 procent om det inte samtidigt gjordes en långtgående sänkning av skattetrycket i genomsnitt. Det hade krävt en avsevärd reduktion av välfärdsstaten som övriga partier var emot (och nu är M också emot).

  Slutet på historien verkar onekligen bli att S ger upp tanken att socialisera annat än välfärdsförmånerna. De borgerliga ger upp tanken på att avsocialisera dessa förmåner. Halv seger för socialismen. (forts följer)
  /DNg

   
  At 04 januari, 2011 19:17, Blogger Danne Nordling said...

  Anonym 00:05, jag är inte övertygad om att Moses Hess var en föregångare inom socialistisk teoribildning. Hans främsta insats var nog att han "omvände" Engels och Marx till socialismen. Men hans idéer härrörde från Babeuf som ville införa kommunism genom en kupp efter franska revolutionen. Babeuf gjorde en lista över vilka socialistiska reformer som skulle genomföras och som vidareförmedlades via hans medarbetare Filippo Buanarroti genom en bok som publicerades 1828 i Paris. Hess besökte Paris några år senare och kan då ha kommit i kontakt med Babeufs idéer som till stor del går igen i det kommunistiska manifestet. (Se bloggartikel jan-06:
  http://danne-nordling.blogspot.com/2006/01/kommunismens-frste-teoretiker-babeuf.html)

  Huruvida Hess var en föregångare inom sionistisk teoribildning undandrar sig mitt bedömande eftersom dessa frågor är mindre relevanta för den politiska filosofin.

  Ett av få undantag i ämnesbegränsningen för denna blogg är mordet på Olof Palme. Jag har skrivit en artikel om varför det är sannolikt att mordet begicks improviserat av en ensam mördare, se:
  http://danne-nordling.blogspot.com/2006/03/varfr-skts-palme-inte-p-riksbron.html

  Sven Anér företräder liksom Leif GW Persson olika varianter av den konspirationsteori som brukar kallas "polisspåret". Dessa teorier förefaller ganska osannolika av två skäl:
  1) Ett i förväg planerat mord borde ha skett på Riksbron eller Mynttorget och inte med hjälp av en jätteapparat på Sveavägen.
  2) En omfattande konspiration som kräver många invigda personer kommer med största sannolikhet efter en tid att avslöjas av någon av de inblandade.

  Att Säpo skulle vara inblandat, vilket Persson, Anér och Kristoffer Hell menar, faller på att detta strider mot både p 1 och 2. Att Hell dessutom utan skymten av bevis eller ens indicier påstår att CIA ligger bakom är ganska oseriöst.

  Ännu vidlyftigare konspirationsteorier om sionism och liknande hör inte hemma på den den här bloggen.
  /DNg

   
  At 04 januari, 2011 20:42, Anonymous Anonym said...

  Danne Nordling skriver:
  "Den grundläggande svårigheten för att hitta ett borgerligt ideologiskt budskap bottnar i samma problem som socialdemokratins svårighet att formulera sitt nuvarande budskap. Borgerligheten i Sverige har lämnat den borgerliga kritiken mot socialstaten och anammat ett socialistiskt synsätt där man accepterar en välfärdsstat finansierad med höga skatter."

  Varför höga skatter?
  Googla FED Eustace Mullins
  -
  GUNS AND BUTTER with Bonnie Faulkner
  America: Host or Parasite? — Dr. Michael Hudson

  Interview with financial economist and historian, Dr. Michael Hudson. Dr. Hudson is President of The Institute for the Study of Long-Term Economic Trend, a Wall Street Financial Analyst, Distinguished Research Professor of Economics at the University of Missouri, Kansas City and author of “Super-Imperialism: The Economic Strategy of American Empire”.

   
  At 12 januari, 2013 08:31, Anonymous Anonym said...

  This 100% guaranteed diet (which can be downloaded online instantly) is focused entirely on helping brides to be reach their goal weight as quickly as possible viagra united kingdom The best way to design your program is from the bottom up, starting with a small amount of quality exercises and slowly adding more after you have measured the results of the previous work Just like when a man tries to decide if he wants his penis to be bigger buy cialis uk In particular, there were claims that the testimonials provided in their site were from fictitious people

   
  At 16 januari, 2018 03:34, Anonymous Anonym said...
  För att informera allmänheten om att det enkla lånet nu har givits ut med 2% ränta krävs det bara att seriösa personer anmäler sig. kontakta email: (ELITEFINANCE2000@GMAIL.COM, ELITE_FINANCE@OUTLOOK.COM

   

  Skicka en kommentar

  << Home